اهداف

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه

معاونت آموزشی در راستای تحقق چشم انداز و اهداف موسسه آموزش عالی خاتم، اهداف زیر را برای یک افق پنج ساله برنامه ریزی کرده است:

  1. بهینه سازی وانطباق استانداردهای آموزشی موسسه در سطح دانشگاه های معتبر
  2. توسعه وافزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی و تنوع دوره ها و رشته های تحصیلی براساس چشم اندازموسسه
  3. برنامه ریزی دوره های آموزشی کاربردی و نرم افزارهای مفید و مورد نیاز دانشجویان
  4. اصلاح و بهبود نظام آموزشی براساس نظارت و ارزشیابی مستمر
  5. بهره گیری اززیر ساخت های فناوری اطلاعات در ارائه خدمات آموزشی مناسب به دانشجویان
  6. طراحی و تدوین دوره های جدید و راهبردی تحصیلات تکمیلی متناسب با نیازها و الزامات مورد نیاز صنعت کشور
  7. جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی متخصص، متعهد، توانمند و پویا به منظور تحقق اهداف کلان موسسه