اطلاعیه های پژوهش: دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال (خرداد ماه 96)

دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند.
لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی است و نسخه دانشجو در پرونده درج میشود.

  1.        محمود    سلیمی داوان    
  2.     صدف    خاقانی    
  3.     میدیا    رجبی    
  4.     محمد    جوادی نمین    
  5.     مائده    دریاباری    
  6.     بهاره    پورکیانی    
  7.     بهمن    غفرانی    
  8.     علی    نوروزیان