اطلاعیه شماره 6 داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم

اطلاعیه شماره 6

 جدول زمانبندی و محل مصاحبه

مصاحبه شوندگان دوره دکتری فلسفه

داوطلبان گرامی می بایستی در زمان های مقرر به دانشگاه خاتم ساختمان شماره 1 به آدرس خیابان شیراز شمالی،خیابان حکیم اعظم ،  پلاک 30 ، دانشگاه خاتم طبقه همکف ، سالن امام رضا

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

کد ملی

تاریخ مصاحبه

ساعت

1

حاجی آقاجانی

الهام

حسین

370706846

17-4-1398

 

10

2

شمسی

افشین

محمد

59153806

17-4-1398

3

مرادی

داود

فتحعلی

6149951499

17-4-1398

 
  • همراه داشتن کارت معتبر شناسایی ( کارت ملی) برای تمامی مصاحبه شوندگان الزامی است.
  • در روز مصاحبه از پذیرفتن همراه / والدین دانشجویان در محل دانشگاه خاتم معذوریم.