اطلاعیه در مورد وام دانشجویی

اطلاعیه
به اطلاع دانشجویانی که متقاضی وام شهریه میباشند میرساند که جهت دریافت فرم درخواست وام و تکمیل آن میتوانند از تاریخ 06/08/97 لغایت 19/08/1397 بامراجعه به سایت دانشگاه ،( امور دانشجوئی ، کمک هزینه تحصیلی)فرم مربوطه را پرینت و پس از تکمیل تحویل امور دانشجوئی نمایند  ." دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند باید فرم تمدید وام(شماره 2) را تکمیل نمایند و عدم تکمیل و تحویل بمنزله انصراف از دریافت وام می باشد." و دانشجویانی که برای بار اول میخواهند وام دریافت نمایند فرم " وام برای بار اول (شماره 1)" را تکمیل و به همراه ضامن خود که باید کارمند دولت یا حقوق بگیر تأمین اجتماعی باشد ، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و پس از دریافت و امضای تعهد نامه آن را به امور دانشجویی تحویل نمایند (نمونه فرم تعهد نامه در قسمت تکثیر واقع در طبقه منفی 1 موجود است ) . دانشجویان گرامی توجه داشته باشند  ثبت نام در سایت صندوق رفاه الزامی است .
آدرس سایت صندوق رفاه : SWF.ir  پورتال دانشجوئی سامانه فاز 2
ضمناً به اطلاع میرساند مبلغ وام براساس اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان و تعداد متقاضیان میباشد.
                                                                                                                                                                             امور دانشجوئی    
                                                                                                                                                                             06/08/97