اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی توسط دانشجویان ورودی 94

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1394

دانشجویان ورودی 1394 جهت دریافت کارت دانشجویی می توانند به بانک پاسارگاد شعبه کردستان واقع در خیابان حکیم اعظم ، در محوطه مجتمع پارک پرنس مراجعه نمایند . هزینه کارت دانشجویی با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده 80،000 ريال میباشد .

تحویل کارت دانشجویی تنها تا پایان وقت اداری روز شنبه 28/9/94 صورت میپذیرد .

                                                                                                                                                                                           امور آموزش