اطلاعیه دریافت وام دانشجوئی اسفند 1396

به نام خدا
 
اطلاعیه دریافت وام دانشجوئی
 
1-  دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند با مراجعه به انتشارات (طبقه -1) فرم تمدید وام وام را دریافت و ضمن ثبت درخواست خود از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس SWF.IR (پورتال دانشجوئی – اتوماسیون فاز 2) ، فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 15/12/96 به امور دانشجوئی تحویل نمایند .
2-  دانشجویانی که فرم مذکور را تحویل ندهند به منزله انصراف از دریافت وام می باشد و حتی در صورت ثبت درخواست در سایت صندوق رفاه ، وام به آنها تعلق نخواهد گرفت .
3-  دانشجویانی که برای بار اول می خواهند درخواست وام بدهند ، باید نمونه فرم تعهد نامه و فرم درخواست وام برای بار اول را از انتشارات (طبقه1-) گرفته، به همراه یک نفر ضامن به دفترخانه مراجعه ،تعهد نامه محضری را اخذ و پس از تکمیل فرم درخواست به امور دانشجوئی تا تاریخ فوق تحویل نمایند .
                                                                                                                                                                                           امور دانشجوئی