اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد ( دانشجویان جدیدالورود فقط فنی- مهندسی ) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
                      ( دانشجویان جدیدالورود فقط فنی- مهندسی )

پذیرفته شدگان از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 18/6/1397 با مراجعه به آدرس ذیل می توانند جهت انجام ثبت نام الکترونیکی( مرحله اول ثبت نام)  اقدام نمایند

(دقت کنید سیستم به حروف بزرگ و کوچک حساس است) :

http:\\IUMS.khatam.ac.ir

راهنمای ثبت نام پس ورود به سایت قابل مشاهده است

#

دانشکده/رشته

1

فنی و مهندسی :

 مهندسی صنایع: سیستم­های مالی ، سیتمهای کلان ، مدیریت مهندسی
،لجستیک و زنجیره تأمین، بهینه سازی سیستمها، 

مهندسی برق: برق-قدرت ، برق-کنترل ، برق-مخابرات سیستم،

مهدسی کامپیوتر: نرم افزار ، کامپیوتر-معماری و هوش مصنوعی

فناوری اطلاعات

 

توجه : پذیرفته شدگان می بایستی پس از ثبت نام الکترونیکی با در دست داشتن پرینت برگه انتخاب واحد و با در دست داشتن مدارک لازم بر اساس جداول زمانبندی شده  ( اطلاعیه شماره 2) به دانشگاه خاتم مراجعه نمایند.