اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویانی که در تابستان انتخاب واحد نموده اند میرساند سایت از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 21/05/1394 جهت تسویه شهریه ،ارزشیابی و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان باز می باشد .

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند حضور در جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه مقدور نخواهد بود .

 

                                                                                      امور آموزش  

                                                                                     1394/5/20