اطلاعیه تاریخ امتحانات ترم اول سال 94-95

به اطلاع می رساند که امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 94 - 95 طبق زمان بندی ارایه شده توسط آموزش دانشگاه از تاریخ 17 دیماه تا 1 بهمن ماه بر گزار می گردد. دانشجویان عزیز می توانند از طریق فایل های زیر برنامه امتحانی را به تفکیک گروه دریافت نمایند.