آخرین مهلت ثبت نام در کلاسهای تابستان 13 تیر است

به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی که هنوز موفق به انجام ثبت نام در کلاس های تابستان نشده اند می رساند که آخرین مهلت ثبت نام شنبه 13 تیرماه و به شکل حضوری می باشد. لذا باید در روز شنبه 13 تیرماه 1394 برای انجام ثبت نام به امورآموزش (جناب آقای کمایی) حضوری مراجعه نمایند.

امور آموزش دانشگاه