نوآوری

نوآوری

محل برگزاری کلاسهای ترم جدید

به اطلاع دانشجویان دانشگاه خاتم می رساند که با توجه به افتتاح ساختمان شماره دو (دانشور) و انتقال گروههای کارشناسی ارشد معماری، حسابدالری،مدیریت، مالی، و اقتصاد به این ساختمان، کلاسهای درس این گروهها نیز در ساختمان شماره دو برگزار می گردد. 

لازم به ذکر است کلاسهای گروههای کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع، روانشناسی و مشاوره، زبان انگلیسی و حقوق در ساختمان شماره یک (حکیم اعظم) برگزار می گردد.

 

اطلاعیه گروه کارشناسی حسابداری

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود کارشناسی حسابداری  در هر سه گرایش می رساند که جلسه معارفه با حضور مدیر محترم گروه حسابداری جناب آقای دکتر خوش طینت و اعضای گروه روز شنبه 24 شهریور ساعت 10 صبح در کلاس 205 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان جدیدالورود الزامی است.

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی(جدید)

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397( دانشجویان جدیدالورود )

پذیرفته شدگان از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 25/6/1397 لغایت ساعت 15 روزسه شنبه  27 /6 با مراجعه به آدرس ذیل می توانند جهت انجام مرحله اول ثبت نام اقدام نمایند( دقت کنید سیستم به حروف بزرگ و کوچک حساس است) :

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کلیه رشتته ها

به علت پاره از مشکلات فنی سیستم, ثبت نام دانشجویان موقتا متوقف شده است و از ساعت 9 روز 19 شهریور از سر گرفته می شود.

همچنین دانشجویان جدیدالورود فنی مهندسی اگر مشکلی در ارتباط با سیستم ثبت نام (iums) دارند می توانند با شماره 89174064و 89174068 تماس بگیرند.

همچنین دانشجویان جدیدالورود به غیر از فنی مهندسی اگر مشکلی در ارتباط با سیستم ثبت نام (ناد) دارند می توانند با شماره  89174407 و تماس بگیرند.

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد ( دانشجویان رشته های علوم انسانی، مدیریت و علوم مالی ) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

             اطلاعیه 1-1 ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397                      
( دانشجویان جدیدالورود
فقط رشته های علوم انسانی، مدیریت و علوم مالی)

 

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد ( دانشجویان جدیدالورود فقط فنی- مهندسی ) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
                      ( دانشجویان جدیدالورود فقط فنی- مهندسی )

پذیرفته شدگان از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 18/6/1397 با مراجعه به آدرس ذیل می توانند جهت انجام ثبت نام الکترونیکی( مرحله اول ثبت نام)  اقدام نمایند