نوآوری

نوآوری

اطلاعیه شماره 2 داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم

اطلاعیه شماره 2

داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم

نظر به درخواستهای مکرر داوطلبان گرامی ، تاریخ آزمون کتبی دکتری تخصصی حسابداری به یکشنبه 2 تیرماه 1398 موکول شد.

داوطلبان مصاحبه دکتری لطفا به نکات ذیل توجه کنید:

مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري (Ph.D.) سال 1398

اطلاعیه دانشگاه خاتم در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی
آزمون نیمه متمرکز دکتري (Ph.D.) سال 1398

به اطلاع می رساند پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته های مهندسی معماری، حسابداری و فلسفه در دانشگاه خاتم از طریق آزمونی  دو مرحله اي خواهد بود:

سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری در دانشگاه خاتم برگزار شد

 
 

سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری، در تاریخ 27 بهمن 1397، در محل دانشگاه خاتم و با حضور جمعی از مدیران و فعالان حوزه بهره‌وری و کیفیت برگزار شد.