نوآوری

نوآوری

اطلاعیه های پژوهش: دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال (21 مرداد 95)

اطلاعیه

دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند.

لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی است و نسخه دانشجو در پرونده درج میشود.

اطلاعیه های پژوهش: دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال (13 مرداد 95)

دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند.
لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی است و نسخه دانشجو در پرونده درج میشود.

اطلاعیه : دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال (28 تیر95)

بسمه تعالی

 

دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند.
لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی است و نسخه دانشجو در پرونده درج میشود.

 

اطلاعیه در خصوص کلاس های ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

  • کلاس حسابداری صنعتی 1 (دکتر رشیدی ) از فردا چهارشنبه مورخ 1395/04/23 ساعت 11 تشکیل می گردد.
  • بدیهی است کلاس ریاضی کاربردی 2 از ساعت 8 صبح تشکیل خواهد شد.
  • ضمناً چنانچه کلاسهای ریاضی به حد نصاب نرسد هر دو کلاس ریاضی در تابستان لغو خواهد شد.

اطلاعیه در مورد کلاس های ترم تابستان

به آگاهی دانشجویانی که در ترم تابستان ثبت نام نموده اند می رساند:

  • کلاسهای حسابداری صنعتی 1، آمار و ریاضیات کاربردی 1 از روز دوشنبه 95/04/21 تشکیل می شود.
  • کلاسهای اصول حسابداری 2، ریاضیات کاربردی 2 از روز شنبه  95/04/19 تشکیل می شود.

آموزش دانشگاه خاتم
95/04/17