نوآوری

نوآوری

اطلاعیه دریافت وام دانشجوئی اسفند 1396

به نام خدا
 
اطلاعیه دریافت وام دانشجوئی
 
1-  دانشجویانی که قبلاً وام دریافت نموده اند با مراجعه به انتشارات (طبقه -1) فرم تمدید وام وام را دریافت و ضمن ثبت درخواست خود از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس SWF.IR (پورتال دانشجوئی – اتوماسیون فاز 2) ، فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 15/12/96 به امور دانشجوئی تحویل نمایند .