آموزش

مهلت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید تمدید شد

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه

نظر به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان در مهلت اعلام شده نتوانسته اند فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل کنند لذا به اطلاع می رساند که سایت جهت انجام این مهم فقط در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 11 و 12 خرداد ماه باز می باشد.

امور آموزش

شرایط ویژه دانشگاه خاتم برای پذیرش رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

دانشگاه خاتم

شرایط ویژه دانشگاه خاتم برای ورودی‌های سال 1398 مقطع کارشناسی‌ارشد بشرح ذیل جهت استحضار و دستور اقدام به منظور درج در دفترچه متمم سال جاری تقدیم می‌شود.

الف –  شرایط عمومی کلیه رشته به غیر از رشته های اقتصاد نظری و مواد،انرژي ها و فناوري های کوانتومی