مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی

دوره مشترک بین ­المللی کارشناسی ارشد "مواد، انرژي ها و فناوري های کوانتومی" (QMET) به صورت انحصاری در دپارتمان فناوری­ های همگرای دانشگاه خاتم با همکاری دانشگاه­ های سوربن و پاریس- دیدرو فرانسه برگزار میشود.

این دوره ميان رشته ای، برای نخستين بار در کشور، در سال تحصيلی ۹۶-۹۷ پایه گذاری و اجرا گشت. هدف این دوره تربیت فناوران و ایده پردازان فناوری­های پیشرفته با تکیه بر مباحث آزمايشگاهی و صنعتی مربوط به علوم کاربردی و فناوريهای نوظهور است.

اين دوره توسط اساتيد برجسته بین­ المللی با سابقه آموزشی-پژوهشی در عالی ترین دانشگاه های جهان به زبان انگلیسی برگزار می شود.

داوطلبین میتوانند از دو طریق ثبت­ نام در کنکور سراسری و یا استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز برای مصاحبه اختصاصی این دوره ثبت­ نام کنند. دانشجويان پذيرفته شده دسترسي به پیشرفته ترین تجهيزات آزمايشگاهي جهان را در مراکز آزمایشگاهی مربوط به دوره و آزمایشگاه­ های همکار در خارج از کشور خواهند داشت.

شرایط خاص رشته مواد انرژی و فنآوری های کوآنتومی:

 1. این دوره به صورت مشترک با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه برگزار می شود .
 2. پذیرش در این رشته غیرمتمرکز است و داوطلبان پس از شرکت  در آزمون کارشناسی ارشد و آزمون ویژه دوره پذیرفته می شوند.
 3. امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های موسسه رهیافت های نوآور برتر پاسارگاد در اختیار دانشجویان این دوره قرار می گیرد.
 4. همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از کشور در رشته های مرتبط برای دانشجویان تسهیل می شود.
 5.  دانشجویان شهرستانی  می توانند جهت استفاده از تسهیلات اسکان درخواست نمایند.

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بيشتر به آدرس khatam.ac.ir/qmet مراجعه نمايند یا با شماره تلفن های 89174184 - 89174185 - 89174094 تماس بگيرند.

جدول شماره یک: دروس الزامی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته

2

۱

3

۳۲

۳۲

64

مکانیک کوانتومی مقدماتی

2

فیزیک حالت‌جامد پیشرفته

2

۱

3

۳۲

۳۲

64

فیزیک حالت جامد مقدماتی

3

مکانیک آماری

2

1

3

۳۲

۳۲

64

ندارد

4

خواص مکانیکی مواد

2

1

3

۳۲

۳۲

64

ندارد

 

جدول شماره دو: دروس تخصصی- اختیاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

ادوات نیمه رسانا

2

1

3

32

32

64

مکانیک کوانتومی پیشرفته- فیزیک حالت جامد پیشرفته

2

مغناطیس؛ اصول، مواد و خواص

2

1

3

32

32

64

فیزیک حالت جامد پیشرفته- مکانیک آماری- مکانیک کوانتومی پیشرفته

3

بلورشناسی

2

1

3

32

32

64

فیزیک حالت‌جامد پیشرفته

4

نانو مغناطیس و اسپینترونیک: اصول و کاربرد

2

1

3

32

32

64

مغناطیس؛ اصول، مواد و خواص

۵

اپتوالکترونیک کوانتومی

2

1

3

32

32

64

فیزیک حالت جامد پیشرفته

۶

اصول فوتونیک و اپتیک کوانتومی

2

1

3

32

32

64

مکانیک کوانتومی پیشرفته

7

فیزیک مزوسکوپیک

2

1

3

32

32

64

مکانیک کوانتومی پیشرفته- فیزیک حالت جامد پیشرفته

8

تقارن در مواد

2

1

3

32

32

64

مکانیک کوانتوم پیشرفته- فیزیک حالت جامد پیشرفته

9

فیزیک و فناوری دمای پایین

 

1

2

16

32

48

ندارد

10

مقدمه‌ای بر اطلاعات کوانتومی حالت‌جامد و محاسبات کوانتومی

1

1

2

16

32

48

اصول فوتونیک و اپتیک کوانتومی-  مکانیک کوانتومی پیشرفته-  فیزیک حالت جامد پیشرفته

11

علم مواد محاسباتی

 

2

3

16

64

80

فیزیک حالت جامد پیشرفته- مکانیک کوانتوم پیشرفته

12

تکنیک های ساخت میکرو و نانو ساختارها

 

 

2

3

16

64

80

ندارد

13

میکروسکوپی الکترونی کاربردی

1

2

3

16

64

80

ندارد

14

برهم‌کنش ماده و کوانتون

2

1

3

32

32

64

مکانیک کوانتومی پیشرفته- فیزیک حالت جامد پیشرفته

15

آشنایی با تکنیک های مشخصه یابی مواد

1

 

2

16

۳۲

۴۸

ندارد

16

مشخصه یابی نانو ساختارها به‌وسیله سنکروترون

1

1

2

۱۶

32

۴۸

نانومواد؛ اصول فیزیکی و شیمیایی-  بلورشناسی-  فیزیک حالت جامد پیشرفته

17

نظریه ماده چگال برای پژوهشگران تجربی

2

-

2

32

-

32

مکانیک کوانتومی پیشرفته، مکانیک آماری، فیزیک حالت جامد پیشرفته

18

طیف‌سنجی میدان نزدیک در سیستم های ابعاد پایین

1

۲

۳

16

۶۴

۸۰

فیزیک حالت جامد پیشرفته- مکانیک کوانتوم پیشرفته

19

مباحث ویژه در ماده چگال

2

-

2

32

-

32

فیزیک حالت جامد پیشرفته- شیمی مواد پیشرفته

20

مواد آلی کاربردی

۲

1

۳

32

32

64

ندارد

21

پلاسمونیک کاربردی

 

 

2

16

32

48

فیزیک حالت جامد پیشرفته

22

نانومواد؛ اصول فیزیکی و شیمیایی

2

1

3

32

32

64

شیمی مواد پیشرفته- فیزیک حالت جامد پیشرفته

23

شیمی مواد پیشرفته چگال

2

1

3

32

32

64

حالت جامد پیشرفته-  مکانیک کوانتومی پیشرفته

24

سنتز، خصیصه یابی و کاربرد مواد دوبعدی

1

1

2

16

32

48

آشنایی با تکنیک های مشخصه یابی مواد

25

نانوکاتالیست ها

1

1

2

16

32

48

شیمی مواد پیشرفته چگال

26

اصول ماده چگال نرم

1

1

2

16

32

48

ندارد

27

اصول بیونانوفناوری

1

1

2

16

32

48

نانومواد؛ اصول فیزیکی و شیمیایی

28

مواد نرم پیشرفته

1

1

2

16

32

48

اصول ماده چگال نرم- مکانیک آماری- مکانیک کوانتوم پیشرفته

29

فراوری مواد نرم

1

1

2

16

32

48

اصول ماده چگال نرم- شیمی مواد پیشرفته- فیزیک حالت جامد پیشرفته

30

نانومواد و محیط زیست

2

-

2

32

-

32

ندارد

31

فناوری ‌های نوظهور مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر

1

1

2

16

32

48

فیزیک حالت جامد پیشرفته- شیمی مواد پیشرفته چگال

۳۲

الکترو شیمی کاربردی

۲

۱

۳

۳۲

۳۲

۶۴

شیمی عمومی-فیزیک حالت جامد پیشرفته

۳۳

فناوری و ساخت باطری

۲

۱

۳

۳۲

۳۲

۶۴

الکترو شیمی کاربردی-فیزیک حالت جامد پیشرفته-فیزیک ماده نرم

۳۴

ترموالکتریسیته و ادوات ترموالکتریک

۲

۱

۳

۳۲

۳۲

۶۴

ادوات نیمه رسانا، مکانیک آماری

۳۵

ابر خازن ها

۲

۱

۳

۳۲

۳۲

۶۴

الکتروشیمی کاربردی

۳۶

سیستم های فوتوولتایک و سلول های خورشیدی

۲

۱

۳

۳۲

۳۲

۶۴

ادوات نیمرسانا، فیزیک حالت جامد پیشرفته

میکرو و نانو مواد پیشرفته برای چالش‌های انرژی

1

1

2

16

32

48

نانومواد؛ اصول فیزیکی و شیمیایی-  فیزیک حالت جامد پیشرفته

روش تحقیق و سمینار

1

1

2

16

32

48

ندارد

پروژه سال اول کارشناسی ارشد

-

3

3

-

96

96

ندارد

۴۰

* نوآوری از منظر اقتصادی

2

-

2

32

-

32

ندارد

۴۱

* کارآفرينی متکی به نوآوری

2

-

2

32

-

32

ندارد

 

 

 • داوطلبین از رشته های فیزیک، شیمی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، , مهندسی مواد که در انتخاب رشته  کنکور سراسری این رشته را انتخاب کرده­ اند می بایست رزومه خود را به همراه ریز نمرات دوره کارشناسی جهت دعوت به مصاحبه به آدرس register [at] piais.ir ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بيشتر با آدرس ایمیل ذکر شده و یا با شماره های 89174184 - 89174185 - 89174094 تماس حاصل نمایید.
 • دپارتمان "فناوری های همگرا" دانشگاه خاتم در نظر دارد تا با التفات به سطح بسیار بالای این دوره و همکاران بین­ المللی آن، از دانشجویان ممتاز کشور(استعداد های درخشان) دانشگاه ها که دانش ­آموخته یکی از رشته ها­ی کارشناسی فیزیک، شیمی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، و مهندسی مواد هستند، پس از انجام مصاحبه علمی، ثبت نام بعمل آورد. این دسته از داوطلبین باید حائز شرایط ذیل باشند:
 1. اتمام دوره کارشناسی حداکثر در ۸ ترم تحصیلی
 2. حضور در لیست 15 درصد برتر دوره تحصیلی
 3. دارا بودن سطح زبان انگلیسی خوب (از طریق انجام مصاحبه یا ارائَه مدرک بین المللی)
 • اعضای گروه:
 1. دکتر علیرضا متقی­ زاده
 2. دکتر داود نصر اصفهانی
 3. دکتر خشایار خازن (مدیر گروه)
 4. دکتر امیرحسین علیان
 5. دکتر آتیه زمانی
 1. دکتر سیدمحمدصادق واعظی
 2. دکتر مریم پاکپور
 • به اطلاع می رساند آن دسته از شرکت کنندگان در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399-1400 که داوطلب تحصیل در رشته "مواد، انرژي ها و فناوري های کوانتومی" (QMET) دانشگاه خاتم بوده و اسم آنها در بین قبول شدگان آزمون کتبی وجود دارد می رساند که می بایست تا تاریخ 2 مهر 1399 مدارک خود (شامل اطلاعات تماس، رزومه تک برگی ،انگیزه نامه، و ریزنمرات) را به آدرس register [at] piais.ir ایمیل کنند تا پس از بررسی های لازم نتایج به سازمان سنجش اعلام شود. در صورت نیاز به  ارایه توضیحات تکمیلی توسط داوطلبین، هماهنگی های لازم برای ارایه غیرحضوری انجام خواهد شد. جهت انجام ارایه غیرحضوری داوطلبین باید به لینک زیر مراجعه کنند.

  http://lms.khatam.ac.ir/

  که همکاران پشتیبان فنی دانشگاه، مطابق برنامه زمانبندی با داوطلبین تماس خواهند گرفت.

دانشکده: