سوابق تحصیلی:

دکتراي مديريت مالي- دانشگاه تهران- 1388

MSc in Mathematical Trading and Finance, City University London – 2009

سوابق کاری:

سوابق اجرائي

· عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

· مشاور سرمایه گذاری و مالی هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان

· عضو هیات مدیره شرکت صحرا

· مشاور اقتصادی هلدینگ صنعتی کاوه

·  مشاور مالی تامین سرمایه نوین

·  عضو کمیته ریسک تامین سرمایه سپهر

· رئيس کارگروه نظام اعتبارسنجي مشتريان بانک کشاورزي

· مدير عامل شرکت Standard Metals  انگليس

· رئيس هيات مديره شرکت مديريت سرمايه گذاري شاخص

· رئيس هيات مديره شرکت کارگزاری پاسارگاد

· عضو هیات مدیره هلدینگ توسعه بصیر

· عضو هيات مديره  کارگزاري ارگ هومن

· عضو هيات مديره سرمايه گذاري آتيه انديشان مس

· عضو هیات مدیره شرکت ماکرو اینترنشنال  دبی (از شرکت های زیرمجموعه شستا)

· مدير سرمايه گذاري شرکت خدمات انفورماتيک کيش (شرکت تابعه خدمات انفورماتيک)

· مدير سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير (شرکت تابعه سرمايه گذاري غدير)

· مدير سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري ايرانيان (شرکت تابعه بانک مرکز)