سوابق تحصیلی:

کارشناسي مهندسي صنايع-تکنولوژي صنعتي

1378-82

دانشگاه صنعتي اميرکبير

کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-صنايع

1382-84

دانشگاه علم و صنعت

دکتري مهندسي صنايع- صنايع (مهندسی مالی)

1385-90

دانشگاه علم و صنعت

 
سوابق کاری:

1 سال همکاري با شرکت فرينه سيستم در پروژه تدوين استراتژي ICT در صنعت-83-82

1 سال همکاري با شرکت فرينه سيستم در پروژه طراحي سازمان متمرکز بر استراتژي به عنوان طراح سيستم مديريت پروژه  (BPR با استفاده از BSC)

1383-84

مسؤول برنامه ربزي و کنترل پروژه – شرکت ملي نفت ايران- پروژه­هاي طرح کمک به عمران مناطق نفت خيز- از تاريخ 85 - 89

مدیر پروژه استانداردسازی فرآیندهای مدیریت پروژه در بورس کالای ایران- 1391

عضو هیأت علمی تمام وقت گروه مهندسی صنایع و مهندسی مالی موسسه آموزش عالی رجا- 93-1387

تدریس در دانشگاه های:  

- دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

- دانشگاه صنعت نفت

-دانشگاه پیام نور مرکز تهران

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه خاتم- 1393 تاکنون