سوابق تحصیلی:

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی سال 1392

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی سال 1387

کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی سال 1383

سوابق کاری:

تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس در موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند