تألیفات

1- انتشار کتاب صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل انتشارات بازگیر سال 1382

2- انتشار کتاب مباحث کاربردی در حسابداری ترکیب شرکت­ها انتشارات بازگیر سال 1385

3- انتشار واژه نامه حسابداری با همکاری دکتر مدرس 1374

4- انتشار و تألیف ده­ها مقاله علمی پژوهشی در مجلات حرفه­ای و دانشگاهی کشور (به شرح پیوست)

5- سردبیر مجله حسابداری (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران بمدت 4 سال 1383 لغایت 1387

عضویت در مجامع حرفه­ای

1- عضو جامعه حسابداران رسمی کشور

2- عضو انجمن حسابداران خبره کشور

3- عضو انجمن حسابداری کشور

ردیف

نام مقاله

نام مجله

سال

شماره

تاریخ انتشار

اسامی همکاران

1

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در فرانسه

حسابدار

1381

151

اسفند  1381

 

2

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در هلند

حسابدار

1382

152

اردیبهشت 1382

 

3

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ژاپن

حسابدار

1382

154

مرداد  1382

 

4

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در چین

حسابدار

1382

155

مهر  1382

 

5

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در چک

حسابدار

1383

158

اردیبهشت 1383

 

6

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در تایوان

حسابدار

1383

159

تیر  1383

 

7

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در مکزیک

حسابدار

1383

160

شهریور  1383

 

8

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در آلمان

حسابدار

1383

161

آبان  1383

 

9

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در پرتغال

حسابدار

1383

162

دی  1383

 

10

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در مصر

حسابدار

1383

163

اسفند  1383

 

11

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در دانمارک

حسابدار

1384

164

اردیبهشت  1384

 

12

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در بلاروس

حسابدار

1384

165

تیر  1384

 

13

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در تایلند

حسابدار

1384

166

شهریور  1384

 

14

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در فنلاند

حسابدار

1384

167

آبان  1384

 

15

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در لهستان

حسابدار

1384

168

دی  1384

 

16

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ترکیه

حسابدار

1384

169

بهمن  1384

 

17

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در مالزی

حسابدار

1384

170

اسفند  1384

 

18

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در لوکزامبورگ

حسابدار

1385

171

اردیبهشت  1385

 

19

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در بحرین

حسابدار

1385

172

خرداد  1385

 

20

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در سوئد

حسابدار

1385

173

تیر  1385

 

21

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در سری لانکا

حسابدار

1385

174

مرداد  1385

 

22

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در اوکراین

حسابدار

1385

175

شهریور  1385

 

23

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در هند

حسابدار

1385

176

مهر  1385

 

24

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در هنگ کنگ

حسابدار

1385

177

آبان  1385

 

25

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در پاکستان

حسابدار

1385

178

آذر و دی  1385

 

26

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در سوئیس

حسابدار

1385

179

بهمن  1385

 

27

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در سنگاپور

حسابدار

1386

180 و 181

اسفند  1385 و فروردین  1386

 

28

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در استونی

حسابدار

1386

182

اردیبهشت  1386

 

29

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در آفریقای جنوبی

حسابدار

1386

183

خرداد  1386

 

30

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در بلژیک

حسابدار

1386

184

تیر  1386

 

31

نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایتالیا

حسابدار

1386

185

مرداد  1386

 

32

عوامی محیطی مؤثر بر توسعه حسابداری پاکستان

حسابدار

1386

186

شهریور  1386

 

33

فرآیند سیاسی حسابداری

حسابدار

1386

187

مهر  1386

 

34

اثرات ارائه صورتهای مالی بر قضاوت سرمایه ­گذاران در تصمیمات سرمایه­گذاری

بررسی­های
حسابداری و
حسابرسی

1377

24 و 25

تابستان و پاییز 1377

-

35

علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم­ گیری مدیران

بررسی­های
حسابداری و
حسابرسی

1382

34

زمستان 1382

-

36

تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم­ گیری سرمایه ­گذاران

بررسی­های
حسابداری و
حسابرسی

1384

37

پاییز 1383

-

37

حسابداری بین­المللی نقش و جایگاه آن

مطالعات
 حسابداری

1382

1

بهار 1382

-

38

اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت­ها

مطالعات
 حسابداری

1382

2

تابستان 1382

دکتر محمدرضا ساربانها

39

مدیریت سود و پاداش مدیران، مطالعه ­ای جهت شفاف­سازی اطلاعات مالی

مطالعات
 حسابداری

1382

3

پاییز 1382

دکتر عبدالله خانی

40

هنگ سازی استانداردهای حسابداری

مطالعات
حسابداری

1383

6

تابستان 1383

دکتر نظام­الدین رحیمیان

41

مقایسه بین نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی

مطالعات
حسابداری

1385

9

بهار 1384

محمدتقی قسوری

42

اثر نمودارهای رنگی در ارائه اطلاعات مالی پیچیده برای تصمیم­ گیری

مطالعات
 حسابداری

1386

10 و 11

تابستان و پاییز 1384

مهتاب روح نیا

43

واقعیت گرایی، انصاف و بی­طرفی در حسابداری

مطالعات
 مدیریت

1380

31 و 32

تابستان و پاییز 1380

اکبر محمودی ابوالحق

44

تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات بر کیفیت تصمیم­ گیری

مطالعات
مدیریت

1382

37 و 38

بهار و تابستان 1382

رافیک باغومیان

45

نگاهی بر ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم استراتژی مدیریت

دانشکده
علوم اداری
و اقتصادی
دانشگاه
اصفهان

1382

1

سال پانزدهم

-

46

مقایسه تطبیقی نظام حسابداری در شش کشور جهان

دانشکده
علوم اداری
و اقتصادی
دانشگاه
فردوسی
مشهد

1386

1

مجموعه مقالات هشتمین همایش حسابداری

دکتر نظام­الدین رحیمیان

47

صورتهای مالی تلفیقی و استانداردها

حسابرس

1381

14

بهار 1381

-

48

هزینه­ یابی هدف، شناخت کاربرد و ضرورت بکارگیری آن

حسابرس

1381

16

مهر و آبان 1381

اشرف جامعی

49

حسابداری محیط زیست

حسابرس

1381

17

آذر و دی 1381

مسعود میرسمیعی

50

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست در ایران

حسابرس

1381

19

بهار 1382

مسعود میرسمیعی

51

بررسی بازار سرمایه مالزی

حسابرس

1385

33

تابستان 1385

قنبری و طالبی