کیوان ناوی
داخلی: 4122
استاد مدعو

هاترا وقوعی
داخلی: 4188
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه علوم اقتصادی

نظام الدین رحیمیان
داخلی: 4124
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

ندا معنوی زاده
داخلی: 4130
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مهندسی صنایع

معصومه استاجی
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه زبان انگلیسی

مصطفی نورالهی
داخلی: 4113
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حقوق

مریم دانشور
داخلی: 4125
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مدیریت

مرتضی شهبازی نیا
داخلی: 4004
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه حقوق

محمدمهدی حاج ملک
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه زبان انگلیسی

محمدجواد ثقفی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه معماری

محمدتقی منظوری
داخلی: 4123
استاد مدعو

محمد مدرس یزدی
داخلی: 4127
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مهندسی صنایع

محمد عشقی
داخلی: 4120
مدیر گروه

محمد طهرانی
داخلی: 4122
عضو هیئت علمی

محسن خوش طینت نیک نیت
داخلی: 4114
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه حسابداری

غلامرضا اعوانی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه فلسفه

غلامحسین ابراهیمی دینانی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه فلسفه

علی موقررحیم آبادی
داخلی: 4118
استاد مدعو

عبداله شمیسا
داخلی: 4111
استاد مدعو

عباسعلی حاج کریمی
داخلی: 4128
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مدیریت

شهین اعوانی
استاد مدعو
گروه آموزشی: گروه فلسفه

شعله باقری پرمهر
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه علوم اقتصادی

سیمون آیوازیان
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه معماری

سیدمحمدتقی بطحایی
داخلی: 4131
مدیر گروه

سیدحمید طالب زاده
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه فلسفه

سیدحسین رضوی حاجی آقا
داخلی: 4125
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مدیریت

سهیلا پروین
داخلی: 4113
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه علوم اقتصادی

روزبه بالونژادنوری
داخلی: 4186
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه علوم اقتصادی

خدیجه حسنلو
داخلی: 4185
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مهندسی صنایع

بابک مجیدی
داخلی: 4189
عضو هیئت علمی

الهام حمیدی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

احمد پویانفر
داخلی: 4175
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مالی
وبسایت شخصی: http://pouyanfar.ir

احسان اخترکاوان
داخلی: 4117
عضو هیئت علمی

آناهیتا خدابخشی
داخلی: 4121
عضو هیئت علمی