لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید

دانشجویان جدیدالورود توجه کنند پیامی که بعد از ثبت نام مبنی مراجعه به آموزش جهت تشکیل پرونده دریافت می کنید، برای مواقع عادی می باشد.

برای تشکیل پرونده روز و تاریخ مراجعه به اطلاع شما از طریق کانال تلگرام و سایت دانشگاه خواهد رسید.
لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
امور آموزش