17 ساعت 11 دقیقه قبل
دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند. لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی...
6 روز 15 ساعت قبل
با احترام به آگاهی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه خاتم می رساند کارگاه های دانش افزایی در دانشگاه خاتم برگزار می گردد. بخش اول   کارگاه های دانش افزایی در روزهای 6،4 و 8 شهریورماه ساعت ۹ صبح...
2 هفته 5 روز قبل
مؤسسه «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» بمثابه جزیره‌ای کیفی و در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است دکتر مجید قاسمی در افتتاحیه مدرسه تابستانی: مؤسسه «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» بمثابه جزیره‌ای کیفی...
3 هفته 1 روز قبل
سخنرانی آقای دکترمدنی دوشنبه 9 مرداد 96 ساعت 11 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.
3 هفته 1 روز قبل
دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند. لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور، یک...
3 هفته 6 روز قبل
درباره مدرسه اصفهان شهری که زاینده رودش در حال از دست رفتن است   امروزه دغدغه محیط زیست به یکی از نگرانی های اصلی در همه سطوح تبدیل شده است. پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی که خود به طور...
4 هفته 17 ساعت قبل
Verification of Concurrent Systems Summer School Aim & Focus Areas Concurrency is an ever-increasing trend in designing and implementing computer systems. However, their...
4 هفته 17 ساعت قبل
International Trade Summer School Aim & Focus Areas Iran is the largest economy in the world that is still outside the World Trade Organization. What are the gains and...
4 هفته 6 روز قبل
عنوان سخنرانی: Financial Models vs Financial Markets Abstract In this talk, we go over a history of financial markets development and at the same time the finance academia’s evolution. We...