6 روز 55 دقیقه قبل
**اطلاعیه مهم در مورد دوره ویژه اقتصاد نظری** با توجه به اصلاحیه دوم منتشر شده از سوی سازمان سنجش در تاریخ 24/04/1398 به اطلاع می­رساند تسهیلات دوره ویژه اقتصاد نظری دانشگاه خاتم برای تمامی...
2 هفته 1 روز قبل
اطلاعیه شماره 6  جدول زمانبندی و محل مصاحبه مصاحبه شوندگان دوره دکتری فلسفه داوطلبان گرامی می بایستی در زمان های مقرر به دانشگاه خاتم ساختمان شماره 1 به آدرس خیابان شیراز شمالی،خیابان حکیم...
2 هفته 1 روز قبل
نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام همتی مرزی مرجان باریکانی مهسا خواجوی تینا شفیعی مقدم مریم زرینه مریم شهبازی مرجان روحانی حسین سجودی فاطمه...
2 هفته 4 روز قبل
اطلاعیه شماره 5  جدول زمانبندی و محل مصاحبه مصاحبه شوندگان دوره دکتری حسابداری داوطلبان گرامی می بایستی در زمان های مقرر به دانشگاه خاتم ساختمان شماره 2 به آدرس خیابان شیراز شمالی، دانشور شرقی...
4 هفته 6 روز قبل
بسمه تعالی اِنّا لِلّه وَ اِنّا اِلَیه راجِعون جناب آقای  کمایی رئیس محترم امور دانشجویی دانشگاه خاتم   بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای...
4 هفته 6 روز قبل
اطلاعیه شماره 4  جدول زمانبندی و محل مصاحبه گروه سوم مصاحبه شوندگان دوره دکتری معماری و یادآوری آزمون کتبی دکتری حسابداری و دکتری فلسفه بخش اول اطلاعیه مربوط به داوطلبان دکتری معماری توجه کنید...
6 هفته 6 روز قبل
اطلاعیه شماره 3  جدول زمانبندی و محل مصاحبه گروه اول و دوم مصاحبه شوندگان دوره دکتری معماری داوطلبان گرامی می بایستی در زمان های مقرر به دانشگاه خاتم ساختمان شماره 2 به آدرس خیابان شیراز شمالی...
7 هفته 1 روز قبل
اطلاعیه شماره 2 داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم نظر به درخواستهای مکرر داوطلبان گرامی ، تاریخ آزمون کتبی دکتری تخصصی حسابداری به یکشنبه 2 تیرماه 1398 موکول شد. داوطلبان مصاحبه دکتری لطفا به نکات...