1 هفته 1 روز قبل
به اطلاع دانشجویان جدیدالورود کارشناسی حسابداری  در هر سه گرایش می رساند که جلسه معارفه با حضور مدیر محترم گروه حسابداری جناب آقای دکتر خوش طینت و اعضای گروه روز شنبه 24 شهریور ساعت 10 صبح در...
1 هفته 4 روز قبل
اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397( دانشجویان جدیدالورود ) پذیرفته شدگان از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 25/6/1397 لغایت ساعت 15 روزسه شنبه  27 /6 با مراجعه به...
1 هفته 5 روز قبل
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کلیه رشتته ها به علت پاره از مشکلات فنی سیستم, ثبت نام دانشجویان موقتا متوقف شده است و از ساعت 9 روز 19 شهریور از سر گرفته می شود. همچنین دانشجویان جدیدالورود فنی...
2 هفته 2 روز قبل
 " اطلاعیه شماره 2 " جدول زمانبندی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد  سال تحصیلی 98-97 توجه : حضور خود شخص پذیرفته شده و ارائه کامل مدارک ذیل در روز ثبت نام الزامی...
2 هفته 3 روز قبل
             اطلاعیه 1-1 ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397     ...
2 هفته 3 روز قبل
اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397                   ...
2 هفته 5 روز قبل
دستورالعمل  تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 1.      شرایط مطلوب و عمومی آن است که دانشجو بعد از انتخاب واحد کل شهریه اعم از ثابت و یا متغیر...
2 هفته 5 روز قبل
((فرآیند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-1397 دانشگاه خاتم ))   گروه اول : به صورت کاملا نقد دانشجو تمام شهریه را به صورت کاملا نقد واریز میکند.  گروه دوم: به صورت اقساط   ...
3 هفته 2 روز قبل
اطلاعیه ثبت نام دوره دکتری فلسفه معاصر سال تحصیلی 98-1397 به اطلاع پذیرفته شدگان دوره دکتری سال 97 میرساند ثبت نام بصورت حضوری و در روز شنبه مورخ 10/06/1397 از ساعت 9 الی 11 صبح انجام میشود . پذیرفته...