شرایط ویژه دانشگاه خاتم برای پذیرش رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

دانشگاه خاتم

شرایط دانشگاه خاتم برای پذیرش رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

1- رتبه  های 1 تا 50 در بدو ورود از پرداخت کل شهریه ثابت و متغیر معاف و مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ترمی 27000000 ریال (معادل ماهیانه 6 میلیون ریال) مصوب شورای موسسه خواهند گردید.

2- رتبه  های 50 تا 100در بدو ورود از پرداخت کل شهریه ثابت و متغیر معاف و مشمول 50% کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ترمی 13500000 ریال (معادل ماهیانه 3 میلیون ریال) مصوب شورای موسسه خواهند گردید .

3- رتبه های 100 تا 200 معاف از شهریه ثابت و متغیر خواهند بود .

حائزین رتبه های فوق چنانچه در طول تحصیل به عنوان دانشجوی رتبه اول تا سوم در هر نیمسال معرفی گردند کماکان از امتیازات فوق بهره مند خواهند بود.

همچنین دانشگاه خاتم در سال تحصیلی 97-1396 به منظور جذب دانشجویان نخبه (رتبه های 1 تا 100) در رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته است. برای آگاهی از این تسهیلات به این آدرس مراجعه کنید.

شرایط عمومی و اختصاصی

1- دانشجویان از وامهای دانشجویی بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود .

2- دانشگاه فاقد امکانات خوابگاه میباشد .

3- دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصیلی (در ارتباط با پایان نامه ) در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و یا کنفرانسهای علمی و بین المللی از مزایای مالی آئین نامه آموزشی برخور دار خواهند بود .

امکانات آموزشی

استفاده از اساتید مجرب و برخورداری از فضای مناسب  آموزشی،؛مرکز رایانه، لابراتوار زبان ، و کتابخانه تخصصی