گزارش تصویری برگزاری مراسم تجلیل از اساتید برتر کشور در تاریخ 1394/07/07

مراسم تجلیل از اساتید برتر کشور در تاریخ 1394/07/07 در دانشگاه خاتم برگزار شد. لازم به ذکر است در این مراسم وزیر محترم علوم تحقیقات و فن آوری جناب آقای دکتر فرهادی، معاون محترم رئیس جمهور و سازمان انرژی اتمی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی؛ مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد و رئیس دانشگاه خاتم جناب آقای دکتر مجید قاسمی؛ عضو محترم هیات موسس دانشگاه خاتم جناب آقای دکتر ایرج فاضل ، عضو محترم هیات موسس دانشگاه خاتم جناب آقای دکتر عباس انواری ، و جمع کثیری از استادان دانشگاه های کشور و مدیران بانک پاسارگاد حضور داشتند.

 

 

 

 

 

دانلود بخش اول  مراسم

دانلود بخش دوم  مراسم

دانلود بخش سوم  مراسم

دانلود بخش چهارم مراسم

دانلود بخش پنجم مراسم