گروه مهندسی کامپیوتر

دانش و فناوری کامپیوتر به بررسی یا تحلیل و ارزیابی فرایندها و سامانه های دریافت، نگهداری، پردازش و استخراج اطلاعات در همه ابعاد و طراحی سیستم های کارا برای انجام آن می پردازد. بخش نرم افزار آن به طراحی و تولید ابزارهای مهم نرم افزاری و نیز طراحی، تحلیل و پیاده سازی الگوریتم ها و سیستم های نرم افزاری مناسب معطوف است.

بسیاری از محاسبات و پردازش‌ها می‌توانند در محیط‌های عملیاتی توسط کامپیوتر به صورت خودکار انجام شوند و باعث افزایش سرعت، دقت و تکرارپذیری گردند. تحولات و روند رشد علم و فناوری طراحی سخت افزار این امکان را به وجود آورده است که با استفاده از دانش و فناوری روز و قابل دسترس، اقدام به طراحی معماری‌ها و سیستم‌های کامپیوتری پیشرفته‌ای نماییم که نیازهای مختلف صنایع کشور را در زمینه دیجیتال و یا آنالوگ مرتفع نماید و در مواردی نیز مولد علم و فناوری نوین نیز باشیم.

گروه مهندسی کامپیوتر در حال حاضر در چهار رشته  نرم افزار، معماری کامپیوتر، و سیستم مدیریت اطلاعات (شبکه)، هوش مصنوعی و رباتیکز در مقطع کارشناسی ارشد و از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد. دانشجویان این گروه در موضوعات مختلف مرتبط با نرم افزار، سخت افزار، شبکه، و مدیریت IT مشغول تحصیل و تحقیق می باشند.

استادانی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت اند از:

  1. دکترمحمدعشقی
  2. دکتر علی موقر
  3. دکتر کیوان ناوی
  4. دکتر محمدتقی منظوری
  5. دکتر سیدحسن میریان
  6. دکتر  شاهین حسابی
  7. دکتر فرشاد صفایی سمنانی
  8. دکتر احسان اخترکاوان
  9. دکتر بابک مجیدی
  10. دکتر محمد طهرانی

رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مهندسی نرم افزار

پیش نیاز

معماری کامپیوتری

طراحی الگوریتم

سیستم عامل

مهندسی نرم افزار پیشرفته

گروه 1:

حداقل 3 درس از
 این گروه

داده کاوی

الگوریتم های پیشرفته

ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

مهندسی نرم افزار

مدیریت داده ها

سیستم ها

تمرکز

تکامل نرم افزار

سیستم های تصمیم یار

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

گروه 2:

حداقل 4 درس از  تمرکز اصلی

حداقل 1 درس از تمرکزی دیگر

مهندسی نرم افزار پیشرفته

داده کاوی

امنیت شبکه پیشرفته

آزمون نرم افزار

شبکه های پیچیده پویا
(مدلسازی و تحلیل شبکه های اجتماعی)

درستی یابی خودکار

رایانش ابری

ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

 یک درس از گرایش دیگر

مجموعه ها و سیستم های فازی

گروه 3:
حداکثر 1 درس مباحث ویژه و یا 1 درس از گروه دیگر

 

رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

پیش نیاز

معماری کامپیوتری

الکترونیک دیجیتال

سیستم عامل

معماری کامپیوتر پیشرفته

پایه (اجباری)

معماری

مدارهای مجتمع پرتراکم

تمرکز

شبکه های میان ارتباطی

طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته

گروه 1:

حداقل 4 درس از این گروه

حداقل 1 درس از هر تراکم

(1-3) یا (3-1) یا (2-2)

حساب کامپیوتری

سیستم های روی تراشه

 

طراحی مدار با فناوری نانو

پردازش سیگنال دیجیتال

گروه 2:
حداکثر 3 درس

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

طراحی با زبان توصیف سخت افزار

سیستم های توزیع شده و رایانش ابری

مباحث ویژه یا یک درس از گرایش دیگر

مجموعه ها و سیستم های فازی

شبکه های پیچیده پویا

 

رشته مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی یا شبکه

شبکه های ارتباطی و کامپیوتری

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

گرایش

سیستم های عامل

سیستم های عامل

پیش نیاز

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

امنیت داده ها و شبکه

پایگاه داده

معماری کامپیوتر

مهندسی نرم افزار

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

گروه 1:

حداقل 4 درس

حداکثر 6 درس

سیستم های عامل پیشرفته

امنیت شبکه پیشرفته

معماری سازمانی فا

امنیت پایگاه داده

معماری نرم افزار

شبکه های چندرسانه ای

شبکه های چندرسانه ای

گروه 2:

 حداقل 2 درس

حداکثر3 درس

ارزیابی کارایی کامپیوترها

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

مدلسازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری

داده کاوی

مخابرات سیار

ارزیابی کارایی کامپیوترها

مدلسازی و تحلیل شبکه های اجتماعی

سامانه های پیشرفته ذخیره سازی اطلاعات

مدیریت شبکه های کامپیوتری

سامانه های پیشرفته ذخیره سازی اطلاعات

مدلسازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری

یک درس از
گروه های دیگر

مجموعه ها و سیستم های فازی

مجموعه ها و سیستم های فازی

داده کاوی

مخابرات سیار

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

مدلسازی و تحلیل شبکه های اجتماعی

 
گروه گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات   کامپیوتر - نرم افزار   کامپیوتر - معماری   هوش مصنوعی
ورودی ورودی 94 ورودی 95 ورودی 94 ورودی 95 ورودی 94 ورودی 95 ورودی 95
شنبه سیستم های عامل پیشرفته
دکتر اخترکاوان
17-20
Lab 1
           
           
           
           
یکشنبه       شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 1
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 1
طراحی با زبان های توصیف سخت افزار
دکتر عشقی
13-16
204
سیگنال ها و سیستم ها
دکتر شمیسا
13-16
Lab 3
     
     
     
      مهندسی نرم افزار پیشرفته
دکتر میریان
16-19
Lab 1
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته
دکتر ناوی
17-20
204
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته
دکتر ناوی
17-20
204
رباتهای متحرک خودگردان
دکتر مجیدی
16-19
Lab 3
     
     
     
دوشنبه ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری
دکتر موقر
17-20
102
داده کاوی
دکتر مجیدی
16-19
Lab 3
سیستم های عامل پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 2
داده کاوی
دکتر مجیدی
13-16
Lab 3
    پردازش تکاملی
دکتر طهرانی
13-16
Lab 1
   
   
   
    پردازش تکاملی
دکتر طهرانی
16-19
103
ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری
دکتر موقر
16-20
102
    پردازش تصویر رقمی
دکتر منظوری
16-19
104
       
       
       
سه شنبه   شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
13-16
Lab 1
      معماری کامپیوتر پیشرفته
دکتر طهرانی
16-19
109
 
         
         
         
  شبکه های اجتماعی
دکتر صفایی
17-20
208
         
           
           
           

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر

با توجه به درخواست های دانشجویان برای اخذ درس شبکه های اجتماعی و با پیگیری های به عمل آماده، استاد محترم جناب آقای دکترصفایی قبول زحمت کردند که روز سه شنبه ساعت 17 تا 20 کلاس دیگری برقرار کنند تا بخشی از دانشجویان از کلاس یک شنبه به این کلاس منتقل گردند. بدیهی است که این کلاس تنها در صورتی برقرار می شود که بیش از 12 دانشجو در آن ثبت نام نمایند. دانشجویانی که مایل به اخذ این کلاس هستند یا مایل به انتقال به کلاس سه شنبه هستند باید به دفتر گروه مراجعه و نام خود را ثبت کنند.

دکترمحمدعشقی

مدیرگروه کامپیوتر