گروه مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، شامل کاربرد روش‌ های تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی است که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصص‌ ها و گرایش‌ های مختلفی بوجود آمده‌ است. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدیدی است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه‌ های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

مهندسی صنایع چیست؟

مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و تکنیک‌ هایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستم‌ هایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب است.

برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستم ‌ها، دانش و مهارت‌ های علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تکنیک‌ های طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیت‌ های مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می‌نماید.

مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی، روش‌ ها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته‌ های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایند ها و فراورده‌ ها هستند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه‌ های اصلی سیستم ‌های مورد مطالعه آن را تشکیل می‌دهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیم‌ های میان رشته‌ای برای امور برنامه‌ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیت‌ های موسسات به خدمت گرفته می‌شوند. این فعالیت‌ ها ممکن است فعالیت‌ های تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصص‌ های مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام‌ های تولیدی خدماتی به شکل منسجم ‌تر انجام می‌شود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه‌ ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می‌شود.

کد ارائه درس

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

03157

آمار مهندسی(جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

بهینه سازی

سیستم ها

03154

تحلیل آماری چند متغیره

سه شنبه

13

16

کلاس  204

حاجیان حیدری

بهینه سازی

سیستم ها

03145

اصول مهندسی لجستیک

و زنجیره تامین

یک شنبه

09

12

کلاس  206

معنوی زاده

بهینه سازی

سیستم ها

03147

طراحی سیستم های

صنعتی

یک شنبه

13

16

کلاس  203

حاجی آقا بزرگی امیری

بهینه سازی

سیستم ها

03158

تحقیق در عملیات

(جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی

سیستم ها

03151

مدیریت درآمد

و تقاضا

سه شنبه

09

12

کلاس  204

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی

سیستم ها

03157

آمار مهندسی

(جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

سیستم های کلان

03226

اصول مهندسی لجستیک

و زنجیره تامین

دو شنبه

09

12

کلاس  204

معنوی زاده

سیستم های کلان

03485

برنامه ریزی ریاضی

یک شنبه

09

12

کلاس  204

ربانی

سیستم های کلان

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

03256

فرآیندهای احتمالی

دو شنبه

13

16

کلاس  204

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

03229

نظریه تصمیم گیری

یک شنبه

13

16

کلاس  204

علائی

سیستم های کلان

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

سیستم های مالی

03500

بازارهای مالی اسلامی

یک شنبه

13

16

کلاس  208

کیانی راد

سیستم های مالی

03268

مدل های انتخاب

سبد سرمایه گذاری

شنبه

13

16

کلاس  202

مخاطب رفیعی

سیستم های مالی

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

03276

اصول مهندسی مالی

شنبه

16

19

کلاس  202

جمالی

سیستم های مالی

03166

فناوری اطلاعات و

تجارت الکترونیک

یک شنبه

16

19

کلاس  203

ارمغان

سیستم های مالی

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

لجستیک

و زنجیره تامین

03255

سیستم های توزیع

و خرده فروشی

سه شنبه

16

19

کلاس  206

حاجیان حیدری

لجستیک

و زنجیره تامین

03145

اصول مهندسی لجستیک

و زنجیره تامین

یک شنبه

09

12

کلاس  206

معنوی زاده

لجستیک

و زنجیره تامین

03252

مدیریت درآمد و تقاضا

یک شنبه

13

16

کلاس  206

سلطانی ازندریانی

لجستیک

و زنجیره تامین

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

لجستیک

و زنجیره تامین

03254

تحلیل و طراحی

سیستم های لجستیکی

سه شنبه

13

16

کلاس  206

علائی

لجستیک

و زنجیره تامین

03157

احتمال و آمار مهندسی

( جبرانی )

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

مدیریت مهندسی

03226

اصول مهندسی لجستیک

و زنجیره تامین

دو شنبه

09

12

کلاس  204

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

03158

تحقیق در عملیات

(جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

مدیریت مهندسی

03227

مهندسی سیستم

دو شنبه

13

16

کلاس  203

علائی

مدیریت مهندسی

03228

بازاریابی

دو شنبه

16

19

کلاس  203

جلال زاده

مدیریت مهندسی

03166

فناوری اطلاعات

و تجارت الکترونیک

یک شنبه

16

19

کلاس  203

ارمغان

مدیریت مهندسی

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.