گروه مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، شامل کاربرد روش‌ های تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی است که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصص‌ ها و گرایش‌ های مختلفی بوجود آمده‌ است. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدیدی است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه‌ های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

مهندسی صنایع چیست؟

مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و تکنیک‌ هایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستم‌ هایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب است.

برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستم ‌ها، دانش و مهارت‌ های علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تکنیک‌ های طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیت‌ های مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می‌نماید.

مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی، روش‌ ها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته‌ های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایند ها و فراورده‌ ها هستند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه‌ های اصلی سیستم ‌های مورد مطالعه آن را تشکیل می‌دهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیم‌ های میان رشته‌ای برای امور برنامه‌ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیت‌ های موسسات به خدمت گرفته می‌شوند. این فعالیت‌ ها ممکن است فعالیت‌ های تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصص‌ های مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام‌ های تولیدی خدماتی به شکل منسجم ‌تر انجام می‌شود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه‌ ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می‌شود.گروه


گروه مهندسی صنایع


رشته


مهندسی مالی


سیستم های
 اقتصادی- اجتماعی


لجستیک و زنجیره تامین


مدیریت مهندسی


ورودی


ورودی 95


ورودی 96


ورودی 95


ورودی 96


ورودی 95


ورودی 96


ورودی 95


ورودی 96


شنبه


برنامه ریزی استراتژیک

دکترجعفری نژاد

17-20

104 


 


 

تجزیه و تحلیل و طراحی سیتم های لجستیک

دکترخلج

16-19

103


فناوری اطلاعات

دکترفتاحی

13-16

208


تئوری تصمیم گیری

دکترمجیبیان

17-20

206 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

اصول
 و مبانی لجستیک

دکتراکبری جوکار

17-20

208 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

یکشنبه 

بازارهای مالی اسلامی

خانم دکترکیانی راد

8-11

207 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

فرآیندهای تصادفی

دکترتیموری

11-14

103 

پیش بینی سری های زمانی

دکتر
وقوعی

10-13

302 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

دوشنبه 

مدل های انتخاب سبد سرمایه

 دکترمخاطب رفیعی

13-16

301 

روش تحقیق دکترمعنوی زاده

8-10

206 


 


 

بازاریابی

دکترکلالی

17-20

110 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

مدیریت سرمایه گذاری

دکترنجفی

16-19

301 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

سه شنبه 


 


 


 


 

طراحی سیستم های صنعتی

دکترشیخ سجادیه

13-16

105 

برنامه ریزی زنجیره عرضه

دکترمعنوی زاده

9-12

206 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

مدیریت تقاضا

دکترشیخ سجادیه

16-19

105 

مدیریت کیفیت
جامع

دکترربانی

13-16

206 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

چهارشنبه 


 

پیش بینی سری های زمانی

دکترخدمتی

14-17

107 


 


 


 

شبیه سازی

دکترخدمتی

17-20

106 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

پنجشنبه


تحقیق در عملیات (جبرانی)

دکترفرخی

13-16

208 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

آمار مهندسی

دکترفرخی

16-19

208 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.