گروه مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، شامل کاربرد روش‌ های تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی است که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصص‌ ها و گرایش‌ های مختلفی بوجود آمده‌ است. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدیدی است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه‌ های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

مهندسی صنایع چیست؟

مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و تکنیک‌ هایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستم‌ هایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب است.

برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستم ‌ها، دانش و مهارت‌ های علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تکنیک‌ های طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیت‌ های مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می‌نماید.

مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی، روش‌ ها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته‌ های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایند ها و فراورده‌ ها هستند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه‌ های اصلی سیستم ‌های مورد مطالعه آن را تشکیل می‌دهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیم‌ های میان رشته‌ای برای امور برنامه‌ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیت‌ های موسسات به خدمت گرفته می‌شوند. این فعالیت‌ ها ممکن است فعالیت‌ های تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصص‌ های مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام‌ های تولیدی خدماتی به شکل منسجم ‌تر انجام می‌شود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه‌ ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می‌شود.
گروه گروه مهندسی صنایع
رشته مهندسی مالی   سیستم بهره وری سیستم های اقتصادی- اجتماعی لجستیک و زنجیره تامین   مدیریت مهندسی
ورودی ورودی 94 ورودی 95 ورودی 94 ورودی 95 ورودی 94 ورودی 95 ورودی 95
شنبه اقتصادسنجی
دکتر صمیمی
13-16
201
           
           
           
           
یکشنبه حسابداری مالی پیشرفته
دکتر پورغلامعلی
13-16
اتاق جلسات طبقه 5
بازارهای مالی
دکتر کیانی راد
8-11
208
        برنامه ریزی زنجیره عرضه
دکتر معنوی زاده
10-13
203
       
       
       
  فرآیندهای تصادفی
دکتر حسنلو
11-14
208
        اصول مدیریت و تئوری سازمان
دکتر سوری
13-16
203
         
         
         
دوشنبه روش تحقیق
خانم دکتر حسنلو
14-16
208
مدیریت سرمایه گذاری
دکترنجفی
9:30-12:30
207
مدیریت منابع انسانی
دکترچمران
9-12
203
اقتصاد خرد
دکتر چمران
13-16
204
  شبیه سازی
دکتر نوروزی
13-16
205
 
   
   
   
مدیریت ریسک
دکتر امیدی نژاد
16-19
Lab 2
مدلهای انتخاب سبد
دکتر مخاطب رفیعی
16-19
202
تحلیل اقتصادی طرح های صنعتی
دکتر مصطفوی
13-16
203
    اصول و مبانی لجستیک
دکتر اکبری جوکار
16-19
205
 
     
     
     
سه شنبه     زنجیره عرضه
دکترمعنوی زاده
9-12
203
برنامه ریزی ریاضی
دکتر حسنلو
10-13
205
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی
دکتر نوروزی
9-12
206
طراحی سیستم های صنعتی
دکتر شیخ سجادیه
15-17
203
شبیه سازی
دکتر آقایی
13-16
205
   
   
   
    مدیریت و کنترل پروژه
دکتر رفیعی
13-16
208
شبیه سازی 
دکتر آقایی
13-16
205
  فن آوری اطلاعات
دکتر فتاحی
17-20
203
مدیریت کیفیت جامع
دکتر رفیعی
16-19
205
     
     
     
      برنامه ریزی استراتژیک
دکتر البدوی
16-19
107
     
           
           
           

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.