گروه مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، شامل کاربرد روش‌ های تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی است که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصص‌ ها و گرایش‌ های مختلفی بوجود آمده‌ است. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدیدی است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه‌ های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

مهندسی صنایع چیست؟

مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و تکنیک‌ هایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستم‌ هایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب است.

برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستم ‌ها، دانش و مهارت‌ های علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تکنیک‌ های طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیت‌ های مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می‌نماید.

مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی، روش‌ ها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته‌ های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایند ها و فراورده‌ ها هستند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه‌ های اصلی سیستم ‌های مورد مطالعه آن را تشکیل می‌دهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیم‌ های میان رشته‌ای برای امور برنامه‌ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیت‌ های موسسات به خدمت گرفته می‌شوند. این فعالیت‌ ها ممکن است فعالیت‌ های تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصص‌ های مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام‌ های تولیدی خدماتی به شکل منسجم ‌تر انجام می‌شود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه‌ ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می‌شود.

گروه گروه مهندسی صنایع
رشته مدیریت مهندسی سیستم های کلان مهندسی مالی بهینه سازی سیستم ها لجستیک و زنجیره تامین
ورودی ورودی 97 ورودی 97 ورودی 97 ورودی 97 ورودی 97
شنبه     فن آوری اطلاعات    
    دکتر فتاحی    
    13-16    
    204    
    اصول مهندسی مالی    
    دکتر جمالی    
    16-19    
    204    
         
         
         
         
         
         
         
         
یکشنبه     بازارهای مالی طراحی سیستم های صنعتی تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی
    خانم دکتر کیانی راد دکتر بزرگی دکتر علائی
    13-16 13-16 13-16
    207 204 203
    مدل های انتخاب سبد سرمایه برنامه ریزی خطی تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
    خانم دکتر مخاطب رفیعی دکتر رفیعی دکتر بزرگی
    16-19 16-19 16-19
    207 204 203
         
         
         
         
دوشنبه برنامه ریزی راهبردی اصول مهندسی لجستیک      
دکتر رحیمی مفدم خانم دکتر معنوی زاده      
13-16 9-12      
203 206      
بازاریابی برنامه ریزی حمل و نقل      
دکتر جلال زاده دکتر علائی      
16-19 13-16      
203 206      
         
         
         
         
         
         
         
         
سه شنبه   برنامه ریزی ریاضی      
  دکتر ربانی      
  10-13      
  203      
  مدل سازی پویایی سیستم      
  دکتر رحیمی مقدم      
  13-16      
  203      
  اقتصادسنجی      
  دکتر میرزایی      
  16-19      
  203      
         
         
         
         
چهارشنبه اصول مهندسی     اصول مهندسی لجستیک روش تحقیق
خانم دکتر معنوی زاده     خانم دکتر معنوی زاده خانم دکتر معنوی زاده
10-13     10-13 8-10
205     205 204
مهندسی سیستم     تحلیل آماری چندمتغیره اصول مهندسی لجستیک
دکتر علائی     دکتر رحیمی مقدم خانم دکتر معنوی زاده
13-16     13-16 10-13
204     203 205
         
         
         
         

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.