گروه مهندسی برق

 
گروه گروه مهندسی برق و الکترونیک
رشته کنترل قدرت سیستم مخابرات سیستم
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
چهارشنبه مباحث ویژه کنترل مدرن کنترل فازی دینامیک سیستم های قدرت 1   مخابرات دیجیتال
دکتر ساجدی دکتر شمیسا خانم دکتر ایمانی دکتر بطحایی   دکتر محامدپور
16-19 13-16 9-12 9-12   13-16
201 207 207 201   202
  ریاضی مهندسی پیشرفته کنترل مدرن الکترونیک قدرت 1   پردازش سیگنال های دیجیتال
  دکتر نکویی دکتر شمیسا دکتر افجه ای   دکتر شمس الهی
  16-19 13-16 13-16   16-19
  207 207 201   202
           
           
           
           
پنجشنبه شناسایی سیستم  کنترل دیجیتال   ماشین های الکتریکی 3 پردازش تصویر پردازش تصویر
دکتر شمیسا دکتر افشار   دکتر عابدی دکتر خوش نیت دکتر خوش نیت
9-12 9-12   9-12 9-12 9-12
203 204   206 207 207
  کنترل بهینه   تحلیل سیستم های الکتریکی 2 مخابرات ماهواره ای فرآیندهای تصادفی
  دکتر شمیسا   دکتر عابدی دکتر خوش نیت خانم دکتر اخباری
  13-16   13-16 13-16 13-16
  204   206 207 203
           
           
           
           

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

به نام خدا

اطلاعیه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

1- حذف و اضافه حضوری در روز سه شنبه 94/6/31 انجام می‌شود. برای انجام این کار به دفتر گروه برق مراجعه نمایید. تغییرات برنامه ترم اول 95-94 در تابلو گروه نصب شده است.

2- دانشجویانی که باید دروس جبرانی اخذ کنند، در روز حذف و اضافه مراجعه نمایند.

3- دانشجویان ورودی 94 برای تکمیل فرم "دروس گذرانده در مقاطع قبلی" به دفتر گروه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.

4- آخرین مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد (درس دکتر بطحایی) روز چهارشنبه 94/7/1 ساعت 11 تا 12می‌باشد (کسانی که در جلسه قبلی غایب بوده‌اند). در این تاریخ صحافی سمینار در سه نسخه تحویل گردد.

5- آخرین مهلت تصویب پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد (پروپوزال) تا انتهای مهرماه 1394 است. لذا زیر نظر استاد راهنمای خود سریعا برای تحویل آن اقدام کنید. فرم‌های مربوطه از آموزش دانشگاه تحویل گرفته شود.

گروه مهندسی برق

  1. سیستم های کنترل چند متغیره
  2. بررسی حالت های گذرا
  3. الکترونیک قدرت 2
  4. کنترل صنعتی 2
  5. کنترل صنعتی پیشرفته
  6. کنترل غیر خطی
  7. سمینار

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.