گروه معماری

 


گروه گروه هنر و معماری
رشته معماری معماری معماری مدیریت ساخت و پروژه معماری داخلی معماری منظر پژوهش هنر
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 97
سه شنبه خاستگاه های نظریه معماری معاصر برنامه دهی و روش های طراحی     سمینار هنر معماری تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی مبانی نظری و حکمت منظر   صورت و معنا در هنر
دکتر حقیر دکتر حقیر     دکتر آیوازیان دکتر دشتی دکتر داداشی   دکتر ضمیران
8-10 10-12     8-10 10-12 15-17   10-12
3001 3013     3004 2005 3013   3006
انسان و محیط       سمینار معماری داخلی       آرای متفکران در باب هنر
دکتر دیبا و مهندس احمدیان       دکتر آیوازیان       دکتر حقیر
10-12       10-12       12-14
3001       3004       3006
طرح معماری 3       طرح داخلی 3        
دکتر دیبا و مهندس احمدیان       دکتر دشتی        
14-19       14-18        
آتلیه       آتلیه        
                 
                 
                 
                 
چهارشنبه حقوق معماری طرح 1 معماری  روش های مدیریت پروژه 2 روش های آماری و تحقیق در عملیات   طرح معماری داخلی 1 منظر شهری شناخت جزئیات اجرایی محوطه مبانی زیباشناسی هنر اسلامی
دکتر ساعدسمیعی دکتر آیوازیان دکتر شعفی دکتر رضوی   خانم دکتر سیما رحیمیان خانم دکتر مفیدی دکتر ثقفی دکتر مازیار
8-10 8-12 16-18 12-14   8-12 8-10 8-10 8-10
3001 آتلیه 3002 3001   آتلیه 3004 3002 3006
  روش تحقیق   نظریه های مدیریت پروژه   فناوری های معماری داخلی طرح منظر 3 گیاه شناسی کاربردی کارگاه روش تحقیق
  دکتر رضوی   دکتر شعفی   دکتر ثقفی دکتر ساعدسمیعی و خانم دکتر مفیدی دکتر کافی خانم دکتر شاهرودی
  16-19   14-16   12-14 10-14 10-12 10-12
  3004   3001   3002 آتلیه 3002 3006
      مدیریت مالی     مبانی نظری و حکمت منظر طرح منظر 1  
      دکتر افضلی     دکتر داداشی خانم دکتر شاهچراغی  
      16-18     15-17 12-16  
      3001       آتلیه  
پنجشنبه     سیستم های اطلاعات مدیریت مدیریت تدارکات پروژه          
    خانم دکتر ارمغان دکتر فرجی          
    8-10 8-10          
    3001 3002          
    پروژه های موردی مدیریت پروژه سیستم های ساختمانی          
    دکتر فرجی دکتر جعفری فشارکی          
    10-12 10-12          
    3001 3002          
                 
                 
                 
                 

 

گروه معماری با مدیریت آقای دکترسیمون آیوازیان در 2 گرایش کارشناسی ارشد مهندسي معماري و مديريت پروژه و ساخت دانشجو می پذیرد.

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.