گروه مدیریت

گروه گروه مدیریت
رشته  گرایش استراتژیک MBA  مدیریت بازرگانی بازاریابی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) مدیریت بازرگانی بین الملل
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه                
               
               
               
               
               
               
               
               
یکشنبه   روش تحقیق پیشرفته مدیریت رفتار مصرف کننده تحلیل آماری   روش های تحقیق پیشرفته   بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
  خانم دکتر بایرام زاده دکتر جلال زاده خانم دکتر دانشور   دکتر شیرازی   دکتر جلال زاده
  14-17 15-17 13-15   13-15   13-15
  2001 2002 2003   2004   2005
  زبان تخصصی روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریت روش تحقیق پیشرفته   زبان تخصصی   روش تحقیق پیشرفته
  دکتر لطفی خانم دکتر بایرام زاده دکتر شیرازی   دکتر لطفی   دکتر شیرازی
  17-19 17-19 15-17   15-17   17-19
  2001 2002 2003   2004   2005
      بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته   نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته    
      دکتر جلال زاده   خانم دکتر کریمی    
      17-19   17-19    
      2003   2004    
دوشنبه حسابداری برای مدیران نظریه های سازمان و مدیریت     اصول صف و شبیه سازی      
خانم دکتر یاری خانم دکتر قجاوند     دکتر رضوی      
13-16 13-16     15-17      
2001 2001     2003      
مدیریت منابع انسانی پیشرفته مدیریت استراتژیک     سیستم های اطلاعاتی مدیریت      
دکتر حاجی کریمی خانم دکتر بایرام زاده     دکتر مانیان      
16-19 16-19     17:30-19:30      
2001 2001     2003      
               
               
               
               
               
               
               
               
سه شنبه اخلاق و احکام کسب و کار آمار و احتمال در مدیریت اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری نظری های سازمان و مدیریت پیشرفته هوش مصنوعی و روش های فراابتکاری   روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریت تحلیل آماری 
خانم دکتر کریمی دکتر زندیه دکتر ناصحی فر دکتر حاجی کریمی دکتر زندیه   خانم دکتر بایرام زاده خانم دکتر دانشور
13-16 15-18 13-15 15-17 13-15   13-15 13-15
2001 2002 2003 3006 2005   2006 3004
مدیریت بازاریابی   مدیریت استراتژیک بازاریابی زبان تخصصی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار   مدیریت رفتار مصرف کننده زبان تخصصی
دکتر جلال زاده   دکتر سیدمهدی جلالی دکتر لطفی دکتر رضوی   دکتر ناصحی فر دکتر لطفی
16-19   15-17 17-19 15-17   15-17 15-17
2001   2003 3006 2005   2006 3004
    مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی   اخلاق و احکام کسب و کار   اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
    دکتر سیدمهدی جلالی   خانم دکتر کریمی   دکتر ناصحی فر دکتر حاجی کریمی
    17-19   17-19   17-19 17-19
    2003   2005   2006 3004
               
               
               
               
چهارشنبه پیاده سازی استراتژی         تحلیل آماری    
دکتر عموزاد         دکتر رضوی    
8-11         8-10    
2001         2002    
          پژوهش عملیاتی    
          خانم دکتر دانشور    
          10-12    
          2002    
          مدیریت تولید پیشرفته    
          خانم دکتر دانشور    
          13-15    
          2002    
پنجشنبه             بازاریابی بین المللی و صادرات  
            دکتر کریمی علویجه  
            13-15  
            2001  
            استراتژی های بازرگانی بین المللی  
            دکتر کریمی علویجه  
            15-17  
            2001