گروه مالی

از سال 1378 مباحث مربوط به مالی تحت عنوان رشته مدیریت مالی (financial management) در برخی از دانشگاه های به صورت متمرکز و مستقل از سایر رشته ها وارد مقطع تحصیلات تکمیلی گردید. در سال 1386 نیز دانشکده های علوم پایه با راه اندازی گرایش ریاضی مالی (financial mathematics) در مقطع کارشناسی ارشد، نسبت به آموزش مفاهیم ریاضی مالی برای دانشجویان ریاضی اقدام نمودند. همچنین از سال 1388 رشته مهندسی مالی در دانشکده های مهندسی با جذب فارغ التحصیلان مهندسی صنایع راه اندازی گردید. در رشته "مدیریت مالی" تمرکز اصلی بر آموزش یکسری مفاهیم مالی مقدماتی برای متخصصین مدیریت بود. در دانشکده های ریاضی نیز عمده تمرکز بر ریاضیات پیشرفته مالی بدون توجه به کاربرد آن در بازار کار ایران قرار داشت. در دانشکده های مهندسی نیز بدلیل نبود دانش مالی ترکیبی از تکنیک های کمی همراه با مطالب محدودی از مالی مطرح می گردید.

از آنجا که به صورت سنتی در ایران مباحث مالی در دانشکده های مدیریت و حسابداری همراه با رشته های مذکور تدریس می گردیده بنابراین در حال حاضر نیز همچنان تصور بر این است که رشته مالی با رشته های مدیریت و حسابداری نزدیکی بیشتری داشته باشد. در حالی که این تصور با توجه به واقعیت های جهانی کاملا نادرست بوده و قرابت و آمیختگی این رشته با ریاضیات و اقتصاد بمراتب بیشتر می باشد. شاهد این مدعا می تواند شرایط پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی مالی در دانشگاه های معتبر دنیا باشد که عمدتا از فاغ التحصیلان رشته ای ریاضی، آمار، کامپیوتر و اقتصاد نسبت به جذب اقدام می نمایند.

حوزه های مالی را در سطح آکادمیک می توان به ریاضی مالی، سرمایه گذاری، مالی شرکتی، ریسک و مشتقه ها، اقتصاد مالی و مالی رفتاری تفکیک نمود. عمده مفاهیم و نظریه های مورد بررسی در این رشته عمدتا از علوم ریاضیات، اقتصاد و روانشناسی  و علوم کامپیوتر می باشند.

در راستای تربیت متخصصین مالی و ارتقا سطح علمی کشور در حوزه مالی، رشته مالی  (finance) در سال 1391 با 6 گرایش و در جهت اصلاح دیدگاه های جاری و برطرف نمودن نیازمندی های صنعت مورد تصویب وزارت علوم قرارگرفته است. دانشگاه خاتم نیز از سال 1392 نسبت به جذب دانشجویان این رشته در دو گرایش بانکداری و مهندسی مالی و ریسک اقدام نمود.

با توجه به طرح درس برنامه ریزی شده برای دانشجویان مالی با دو گرایش فوق، هدف از برگزاری گرایش بانکداری، پرورش متخصصین با توانمندی مدلسازی ریسک های بانکی و ارزیابی و تامین مالی پروژه ها می باشد. همچنین هدف در نظر گرفته شده برای فارغ التحصیلان گرایش مهندسی مالی و ریسک، کسب توانمندی در طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی و مدلسازی ریسک در بازارهای مالی می باشد.

بدین ترتیب انتظار بر این است که فارغ التحصیلان گرایش بانکداری در صنعت بانکداری، تامین سرمایه و مشاروه تامین مالی قادر به فعالیت باشند. همچنین پیش بینی می شود که فارغ التحصیلان با گرایش مهندسی مالی و ریسک بتوانند در صنعت تامین سرمایه، بورس ها، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مشغول به کار شوند.

 

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مالی، حقوق مالی و مهندسی مالی و مدیریت ریسک-
مصوب چهارمین جلسه گروه مالی- 24/3/94

 

مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 

 

مالی- بانکداری

 

 

 

درس

نوع

واحد

درس

نوع

واحد

ترم 1

مدلسازی مالی
(آشنایی با اکسل و متلب)

پایه

2

مدلسازی مالی
(آشنایی با اکسل و متلب)

پایه

2

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
(تحلیل تکنیکال)

پایه

2

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
(آشنایی با صورت های مالی بانک ها)

پایه

2

بازارها و نهادهای مالی

پایه

2

بازارها و نهادهای مالی

پایه

2

علوم و ریاضی اکچوری
(ریاضی مالی)

اختیاری

2

علوم و ریاضی اکچوری
(ریاضی مالی)

اختیاری

2

زبان تخصصی مالی
(مهندسی مالی)

جبرانی

2

زبان تخصصی مالی (بانکی)

جبرانی

2

ترم 2

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

پایه

2

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

پایه

2

مهندسی مالی و ریسک
(مهندسی مالی 1)

پایه

2

مهندسی مالی و ریسک
(مهندسی مالی 1)

پایه

2

 فرایندهای تصادفی در مالی

تخصصی

2

مدیریت بانک و بانکداری اسلامی

تخصصی

2

تئوری های سازمان و مدیریت
(مدلسازی ریسک)

پایه

2

تئوری های سازمان و مدیریت
(مدلسازی ریسک)

پایه

2

اقتصادسنجی مالی

پایه

2

ارزشیابی سرمایه گذاری ها

اختیاری

2

ترم 3

ارزشیابی سرمایه گذاری ها

اختیاری

2

اقتصادسنجی مالی

پایه

2

مدیریت مالی پیشرفته
(سری های زمانی مالی)

پایه

2

مدیریت مالی پیشرفته
(تامین مالی پروژه ها)

پایه

2

مهندسی مالی پیشرفته
(مهندسی مالی 2)

تخصصی

2

بانکداری بین الملل

تخصصی

2

ابزارهای مالی اسلامی
(اوراق بهادار با درآمد ثابت)

تخصصی

2

مدیریت ریسک در بانک ها

تخصصی

2

روش تحقیق

جبرانی

2

روش تحقیق

جبرانی

2

ترم 4

پایان نامه

 

6

پایان نامه

 

6

 

 

برای دریافت فایل دروس کارشناسی ارشد مالی بانکداری بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

دروس دوره مالی - گرایش بانکداری

 

گروه گروه مالی
رشته مالی بانکداری مالی گرایش مدیریت و ریسک
ورودی ورودی 96 (آموزش محور) ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
یکشنبه مالی بین الملل مدیریت ریسک در بانک ها تحلیل آماری ارزشیابی سرمایه گذاری ها علوم و ریاضی اکچوری
دکتر علی جمالی دکتر پویان فر خانم دکتر کلانتری دکتر پویان فر دکتر مجبیان فر
8-10 16-18 8-10 14-16 8-10
3004 2013 3001 3004 3002
تحلیل فعال پرتفولیو   علوم و ریاضی اکچوری مهندسی مالی پیشرفته تحلیل آماری
دکتر علی جمالی   دکتر محبیان فر دکتر رستگار دکتر پورعلی زاده
10-12   10-12 16-18 10-12
3004   3001 3004 3002
حقوق قراردادها بازارها و نهادهای مالی (ورودی 97) زبان تخصصی مالی زبان تخصصی مال (ورودی 97) تحلیل تکنیکال
دکتر سجادی دکتر جمالیان خانم دکتر دادبین خانم دکتر دادبین دکتر حسینی
12-14 16-18 14-16 16-18 14-16
3004 3001 3001 3002 3002
دوشنبه   بانکداری بین الملل تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابزارهای مالی اسلامی مدلسازی مالی
  دکتر رشیدی دکتر پورغلامعلی دکتر حمیدرضا آرین دکتر سعید رحیمیان
  13-16 16-18 13-15 16-18
  3001 3002 3004 3006
  مدیریت مالی پیشرفته مدلسازی مالی مدیریت مالی پیشرفته بازارها و نهادهای مالی
  دکتر آسیما دکتر سعید رحیمیان دکتر مهرگان دکتر آسیما
  16-18 18-20 15-18 18-20
  3001 3002 3004 3006

 

محورهای پژوهشی مورد تایید گروه جهت انتخاب موضوع پایان نامه

گرایش

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

مالی- گرایش بانکداری

مدیریت بانکی با تمرکز بر ریسک در بانک

ارزیابی و تامین مالی پروژه ها

اولویت های پژوهشی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی

مدلسازی ریسک در بازارهای مالی

اولویت های پژوهشی گرایش بانکداری

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.