گروه مالی

 

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

یک شنبه

16

18

3013

محمد علی

رستگار سرخه

بانکداری

04/03

8

10

اقتصاد سنجی مالی

یک شنبه

14

16

3013

ندا

معنوی زاده

بانکداری

03/31

11

13

مدیریت سرمایه گذاری
پیشرفته

یک شنبه

18

20

3013

مهدی

آسیما

بانکداری

04/07

8

10

مدیریت بانک و
بانکداری اسلامی

دو شنبه

16

18

2004

محمد

پور غلامعلی

بانکداری

04/02

11

13

تئوری های سازمان
و مدیریت با رویکرد اسلامی

دو شنبه

18

20

2004

احمد

پویانفر

بانکداری

04/10

11

13

روش تحقیق و سمینار

یک شنبه

8

10

205

ندا

معنوی زاده

سیستم های مالی

     

مدیریت و تحلیل
ریسک مالی

یک شنبه

10

13

203

مجتبی

حاجیان حیدری

سیستم های مالی

04/09

8

10

نظریه بازی ها

سه شنبه

13

16

203

محمدحسین

جهانگیری

سیستم های مالی

04/04

11

13

فرآیندهای احتمالی

سه شنبه

10

13

203

رویا

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

04/11

8

10

مدیریت سرمایه گذاری

یک شنبه

13

16

203

مینو

کیانی راد

سیستم های مالی

04/01

11

13

فرآیندهای تصادفی
در مالی

یک شنبه

13

16

3001

رباب

کلانتری

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

04/14

8

10

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

یک شنبه

18

20

3001

محمد علی

رستگار سرخه

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

04/03

8

10

اقتصاد سنجی مالی

دو شنبه

18

20

2002

ندا

معنوی زاده

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

03/31

11

13

مدیریت سرمایه گذاری
پیشرفته

یک شنبه

16

18

3001

هادی

جمالیان

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

04/07

8

10

تئوری های سازمان و
مدیریت با رویکرد اسلامی

دو شنبه

16

18

2002

احمد

پویانفر

مهندسی مالی و
مدیریت ریسک

04/10

11

13