گروه حقوق

گروه حقوق دانشگاه خاتم در حال حاضر درمقطع کارشناسی ارشد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالی و اقتصادی  دانشجو می پذیرد. رشته های مذکور به نحو اجمالی در ادامه معرفی می شوند:

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي قديمي‌ترين رشته‌ دانش حقوق و منشاء و سرچشمه ی  بسياري دیگر از شاخه های  حقوق است که بعضی از آنها ك در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شوند، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.

حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

چنانکه گفته شد، حقوق خصوصی به روابط بین مردم می پردازد. بخشی از مهمترین این روابط را  روابط تجاری تشکیل می دهد  که موضوع شاخه حقوق تجارت است و بخشی دیگر شامل  مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت های خارج از قرارداد مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ادله اثبات دعوی و...  اشاره کرد.

معرفی حقوق تجارت بین الملل:

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌ توان بررسی مجموعه‌اي از قواعد حاكم بر مبادلات تجاري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه واجد خصيصه  فرامرزي  يا داراي عنصري خارجي است. موضوعاتي نظير بيع بين‌المللي كالاها، حقوق حمل و نقل‌ بين‌المللي، سازمان تجارت جهاني، شركتهاي چندمليتي، تجارت الكترونيك، تعارض قوانين، حقوق انرژي و داوريهاي بين‌المللي در اين رشته مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

از اهداف رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل موارد زیر را می توان نام برد:

  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
  •  آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
  •  آشنایی دانشجویان با سازمانها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندر کار بازرگانی بین المللی
  • تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور

معرفی رشته حقوق مالی و اقتصادی:

      این دوره یکی  از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش ابعاد فقهی وحقوقی مطرح در مسایل مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی تشکیل می گردد. برنامه این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  1. تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی مالی – اقتصادی کشور بویژه در سنگر قوه قضاییه و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسایل مختلف حقوقی مالی – اقتصادی.
  2. آشنایی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی-اقتصادی، سازمانها و موسسات داخلی و بین المللی مالی و اقتصادی، عهدنامه ها و اسناد بین المللی مرتبط.

 هدف  این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررا و سیاستهای مالی-اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقا سطح آمادگی آنان برای پاسخگویی به نیازهای علمی و اجرایی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور  با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره آموزشی دوره پذیرش دانشجو از دیگر کشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.
گروه گروه حقوق 
رشته حقوق مالی-اقتصادی حقوق خصوصی حقوق تجارت بین الملل
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه حقوق مالیاتی   متون حقوقی 2 متون حقوقی 1   حقوق شرکت ها و موسسات تجاری
دکتر درویشی   دکتر نورالهی خانم دکتر ضرابی   دکتر نورالهی
15-16   15-17 8-10   8-10
206   207 209   208
حقوق مالی و محاسباتی و بودجه     اصول فقه 1   متون حقوقی
دکتر درویشی     دکتر نورالهی   خانم دکتر ضرابی
16-18     10-12   10-12
206     209   208
      متون فقه 1   بیع بین الملل 1
      دکتر نورالهی   دکتر لبانی مطلق
      13-15   13-15
      209   208
          حقوق نفت و گاز
          دکتر لبانی مطلق
          15-17
          208
یکشنبه         مالیه و تضمین های بازرگانی بین الملل مقررات جهانی و بین المللی تجارت
        خانم دکتر افشاری خانم دکتر افشاری
        8-10 10-12
        203 201
        حقوق حمل و نقل هوایی و زمینی کالا  
        دکتر سجادی  
        10-12  
        203  
           
           
           
           
دوشنبه   حقوق بانکی        
  خانم دکتر فیروزبخت        
  10-12        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
سه شنبه سازمان اقتصادی بین المللی حقوق تجارت الکترونیکی حقوق دریایی حقوق تجارت بین الملل حقوق تجارت الکترونیکی  
دکتر سجادی خانم دکتر دیلمی دکتر سجادی دکتر لبانی مطلق خانم دکتر دیلمی  
13-15 8-9 9-10 8-10 9-10  
202 208 206 209 204  
استقراض از منابع مالی متون حقوقی 1 مسئولیت مدنی حقوق مدنی 1 داوری بازرگانی بین المللی  
دکتر لبانی مطلق دکتر نورالهی دکتر لبانی مطلق دکتر سجادی دکتر شهبازی نیا  
15-17 9-10 10-12 10-12 13-15  
202 208 206 209 204  
حقوق بیمه (ورودی 97) مبانی فقهی حقوقی مالی و اقتصادی 1 داوری بین المللی      
دکتر سجادی دکتر نورالهی دکتر شهبازی نیا      
14-15 10-12 15-17      
207 208 206      
حقوق مالکیت معنوی (ورودی 97) حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی        
دکتر سجادی دکتر لبانی مطلق        
15-17 12-14        
207 208        

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.