گروه حقوق

گروه حقوق دانشگاه خاتم در حال حاضر درمقطع کارشناسی ارشد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالی و اقتصادی  دانشجو می پذیرد. رشته های مذکور به نحو اجمالی در ادامه معرفی می شوند:

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي قديمي‌ترين رشته‌ دانش حقوق و منشاء و سرچشمه ی  بسياري دیگر از شاخه های  حقوق است که بعضی از آنها ك در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شوند، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.

حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

چنانکه گفته شد، حقوق خصوصی به روابط بین مردم می پردازد. بخشی از مهمترین این روابط را  روابط تجاری تشکیل می دهد  که موضوع شاخه حقوق تجارت است و بخشی دیگر شامل  مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت های خارج از قرارداد مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ادله اثبات دعوی و...  اشاره کرد.

معرفی حقوق تجارت بین الملل:

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌ توان بررسی مجموعه‌اي از قواعد حاكم بر مبادلات تجاري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه واجد خصيصه  فرامرزي  يا داراي عنصري خارجي است. موضوعاتي نظير بيع بين‌المللي كالاها، حقوق حمل و نقل‌ بين‌المللي، سازمان تجارت جهاني، شركتهاي چندمليتي، تجارت الكترونيك، تعارض قوانين، حقوق انرژي و داوريهاي بين‌المللي در اين رشته مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

از اهداف رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل موارد زیر را می توان نام برد:

  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
  •  آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
  •  آشنایی دانشجویان با سازمانها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندر کار بازرگانی بین المللی
  • تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور

معرفی رشته حقوق مالی و اقتصادی:

      این دوره یکی  از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش ابعاد فقهی وحقوقی مطرح در مسایل مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی تشکیل می گردد. برنامه این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  1. تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی مالی – اقتصادی کشور بویژه در سنگر قوه قضاییه و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسایل مختلف حقوقی مالی – اقتصادی.
  2. آشنایی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی-اقتصادی، سازمانها و موسسات داخلی و بین المللی مالی و اقتصادی، عهدنامه ها و اسناد بین المللی مرتبط.

 هدف  این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررا و سیاستهای مالی-اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقا سطح آمادگی آنان برای پاسخگویی به نیازهای علمی و اجرایی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور  با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره آموزشی دوره پذیرش دانشجو از دیگر کشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.

ترم

نام درس

روز کلاس

شروع

پایان

کلاس

استاد

گرایش

اول

بیع بین الملل 1

( واژه ها و سازمان های

بین المللی تجاری )

دو شنبه

12

13

کلاس  202

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

اول

حقوق شرکت ها و

موسسات تجاری چند ملیتی

دو شنبه

08

10

کلاس  202

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

اول

حقوق نفت و گاز

دو شنبه

13

15

کلاس  202

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

اول

مالیه و تضمین های

بازرگانی بین المللی

سه شنبه

14

16

کلاس  207

افشاری

حقوق تجارت بین الملل

اول

متون حقوقی

به زبان خارجی

سه شنبه

18

20

کلاس  203

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

اول

مقررات جهانی و

بین المللی تجارت (WTO)

دو شنبه

10

12

کلاس  202

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

سوم

بیمه های

بازرگانی بین المللی

دو شنبه

09

10

کلاس  203

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

سوم

حقوق حمل و نقل

هوائی و

زمینی کالا در

بازرگانی بین الملل

دو شنبه

10

11

کلاس  203

نورالهی

حقوق تجارت بین الملل

سوم

داوری بازرگانی

بین المللی

سه شنبه

15

17

کلاس  209

شهبازی نیا

حقوق تجارت بین الملل

سوم

مسئولیت مدنی در

تجارت بین المللی

دو شنبه

11

12

کلاس  203

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین الملل

 

 

 

اول

حقوق دریایی

سه شنبه

15

16

کلاس  202

سجادی

حقوق خصوصی

اول

حقوق مدنی 1

سه شنبه

10

12

کلاس  202

سجادی

حقوق خصوصی

اول

داوری بین المللی

سه شنبه

13

15

کلاس  202

شهبازی نیا

حقوق خصوصی

اول

متون حقوقی به زبان خارجی

سه شنبه

16

18

کلاس  202

نورالهی

حقوق خصوصی

اول

مسئولیت مدنی

سه شنبه

08

10

کلاس  202

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

سوم

حقوق مدنی تطبیقی

سه شنبه

12

14

کلاس  203

سجادی

حقوق خصوصی

سوم

قواعد فقه

سه شنبه

10

12

کلاس  203

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

سوم

متون فقه

سه شنبه

14

17

کلاس  203

پارساپور

حقوق خصوصی

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.