گروه حسابداری

تعریف حسابداری و حسابرسی

حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه اش فراهم کردن اطلاعات کمی، که اساسا دارای ماهیت مالی هستند، درباره واحد اقتصادی است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری باید در تصمیم گیری های اقتصادی سودمند باشد.

حسابرسی فرآیندی منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع وری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است.

رابطه بین حسابداری و حسابرسی

خروجی فرآیند حسابداری، موضوع اصلی عملیات حسابرسی است و غالب شواهدی که در فرآیند حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد توسط سیستم حسابداری تهیه شده است. در بیشتر مواقع حسابرسی و برخی از تکنیک های آن چنان با فرآیند حسابداری آمیخته که گویی از اجزای لاینفک سیستم حسابداری است. بنابراین از بسیاری جهات حسابداری و حسابرسی تفکیک ناپذیرند و بدین دلیل حسابرس باید متخصص حسابداری نیز باشد، در صورتی که حسابدار نیازی به تخصص در زمینه حسابرسی ندارد.

پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران

پیشینه حسابداری ایران به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت. مدارک به دست آمده از ایران باستان حکایت از این دارد که در عصر هخامنشی نظام مالی منسجمی برقرار بوده و حساب درآمد و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و نگاهداری می شده است.

پیشینه حسابرسی نیز در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی ( اعم از مالی یا غیر مالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی با خود به همراه داشته است. خصوصا نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه ی آن نزدیک و همراه سابقه ی تشکیل جوامع اولیه و حکومت ها است.

پیشینه رشته حسابداری و حسابرسی و ورود آن به دانشگاه ها

رشته حسابداری اولین بار در دهه ی 1330 با تاسیس اولین آموزشگاه های عالی و دانشکده های خصوصی از جمله آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران، دانشکده علوم اداری و موسسه ی عالی حسابداری مطرح گردید. در حال حاضر این رشته در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بدون هیچ گرایشی تدریس می شود.

همواره حسابرسی به عنوان یک حرفه مستقل در قالب نهادهای حرفه ی گوناگون از جمله انجمن های حرفه ای، موسسات حسابرسی بخش خصوصی و موسسات حسابرسی بخش عمومی در ایران مورد توجه بوده است اما تا سال 91 به عنوان یک رشته تحصیلی جداگانه محسوب نشده و به عنوان یکی از مواد درسی اصلی در تمامی مقاطع رشته حسابداری محسوب می شد. لازم به ذکر است از سال 1391 رشته حسابرسی در مقطع کارشناسی ارشد در تعداد محدودی از دانشگاه ها تدریس می شود. به منظور قبولی و ادامه تحصیل در این رشته کافی است که دانشجو در آزمون حسابداری شرکت کند و در هنگام انتخاب رشته در صورت علاقه این رشته را انتخاب نماید لذا آزمون جداگانه ای برای این رشته برگزار نمیشود.

هدف رشته حسابداری و حسابرسی

از آنجاییکه محصول نهایی حرفه حسابداری مبنای تصمیمات اقتصادی اشخاص ذی نفع از جمله مدیران، سهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غیره قرار می گیرد بنابراین می توان گفت که یکی از اهداف رشته حسابداری آموزش نیروی انسانی متخصص در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهیه گزارشات مالی مطابق معیارهای از پیش تعیین شده از جمله استانداردها و اصول حسابداری می باشد. از سوی دیگر به روز رسانی استانداردها و اصول حسابداری و تجدید نظر در چارچوب نظری مطابق با عوامل محیطی از جمله موارد با اهمیت و حیاتی در رشته حسابداری محسوب می شود، بنابراین آموزش نیروی انسانی متخصص در این زمینه از دیگر اهداف این رشته می باشد.

هدف رشته حسابرسی تامین نیروی انسانی متخصص و آگاه نسبت به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آخرین تغییرات آن، قوانین مالیاتی و تجارت، کنترل های داخلی اثربخش و ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد.

 

آینده شغلی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری و حسابرسی از فرصت‌های متنوع شغلی برخوردار می باشند به طوری که به ندرت دیده می شود که فارغ التحصیلان این رشته با مشکل بیکاری مواجه باشند. برای مثال فارغ التحصیلان این دو رشته می توانند در زمینه های گوناگون از جمله حسابداری مالی، مدیریت، دولتی، مالیاتی، بیمه و غیره و هم چنین زمینه‎ های گوناگون حسابرسی از جمله حسابرسی مستقل و داخلی فعالیت نمایند.

 

توانایی های مور نیاز

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. اما با توجه به اینکه این رشته یک رشته کاملا کاربردی و هسته مرکزی تصمیم گیری و گزارشگری مالی در یک واحد تجاری می باشد لذا به منظور کسب موفقیت در رشته حسابداری آشنایی با مبانی مدیریت، مبانی اقتصاد خرد و کلان، ریاضی و آمار، مبانی کامپیوتر، قوانین و مقررات مالیاتی و تجارت، اصول بازار سرمایه پیشنهاد می گردد.

برای دریافت فایل دروس کارشناسی ارشد رشته حسابرسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دروس دوره حسابرسی

گروه

گروه حسابداری و حسابرسی

رشته

حسابرسی

حسابداری

حسابداری مدیریت

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دکترزمانی

14-16

101

کاربرد
قوانین و مقررات

دکتررحیمیان

13-15

207

 

آمار

دکترقره داغی

13-15

303

 

مبانی حسابداری مدیریت

دکترخوش طینت

14-17

201

   
   
   

مباحث
کاربردی در حسابرسی

دکتررحیمیان

16-19

101

آمار

دکترقره داغی

15-17

303

 

حسابداری مدیریت

دکترحجازی

15-18

204

 

آمار

دکتر
قره داغی

17-19

303

   
   
   
 

حسابداری مدیریت

دکترخوش طینت

17-19

207

       
         
         
         

یکشنبه

 

حسابرسی داخلی

دکترلنگری

8-11

303

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دکتریوسفی

14-16

109

حسابداری
بخش عمومی

دکترباغ ابریشمی

13-16

205

سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری

دکترحاجیان

14-16

104

 
   
   
   
 

زبان

دکترحاجیان

11-13

201

حسابداری
بخش
عمومی

دکترباغ ابریشمی

16-19

109

زبان

دکترزمانی

16-18

205

مسائل جاری
در
حسابداری
مدیریت

دکتریوسفی

16-18

104

 
   
   
   

دوشنبه

   

مسائل
جاری در
حسابداری

دکتر
حمیدی

15-17

207

تئوری حسابداری 1

دکتر
خوش طینت

15-18

208

برنامه ریزی استراتژیک

دکتر
بایرام زاده

14-16

101

مدیریت
ریسک

دکتر
امیدی نژاد

14-16

102

   
   
   
   

حسابرسی
پیشرفته

دکتر
کثیری

17-19

207

 

مدیریت
ریسک

دکتر
امیدی نژاد

16-18

101

زبان

دکتر
حمیدی

17-19

102

     
     
     
       

مدیریت و ارزیابی عملکرد

دکترحجازی

18-20

101

 
         
         
         

سه شنبه

           

چهارشنبه

           

پنجشنبه

تئوری
حسابرسی

دکتر
صفار

8-11

201

         
         
         
         

اصول و
مبانی حسابرسی
اسلامی

دکترحمیدی

11-13

201

         
         
         
         

 

 

رشته تحصیلی

مدیریت امور بانکی

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

گروه

1

2

3

4

7

1

2

شماره کلاس

109

108

107

106

104

103

102

شنبه

 

بودجه

تربیت بدنی

دکتر
پورغلامعلی

دکتر
پورکیانی

 8-11
(کلاس (101

9-11

تربیت بدنی

بودجه

دکتر پورکیانی

دکتر بیگدلی

11-13

11-14

یکشنبه

روانشناسی

اصول

حسابداری 1

اصول

بانکداری

ریاضی

کاربردی 2

مالیه

عمومی

پژوهش

عملیاتی 2

 

دکتر

نیکنام

دکتر

حاجیان

آقای

شعبانی

دکتر

اصغری

دکتر

ولیمقدم

زنجانی

دکتر

مشیری

 

9-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

 

اصول

حسابداری 1

روانشناسی

ریاضی

کاربردی 2

اصول

بانکداری

بانکداری

داخلی 2

   

دکتر

زمانی

دکتر

نیکنام

دکتر

اصغری

مهندس

معلمیان

آقای

اختیار

   

11-14

11-13

11-14

11-14

8-11
(102)

   
       

پژوهش

عملیاتی 1

   
       

دکتر

مشیری

   
       

11-14

   

دوشنبه

 

سه شنبه

ریاضی

پیش دانشگاهی

اصول

اقتصاد 1

سازمان و

مدیریت

حسابداری

صنعتی 1

مالیه
عمومی

حقوق

تجارت

امور مالی

بین الملل

دکتر

چقازردی

دکتر

فرامرزی

دکتر

حیدری

آقای

محمودزاده

دکتر
 ولیمقدم

زنجانی

دکتر
وحیدی

دکتر

کیانی راد

8-11

9-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

اصول

اقتصاد 1

ریاضی

پیش دانشگاهی

حسابداری

صنعتی 1

سازمان و

مدیریت

بانکداری

داخلی 2

امور مالی

بین الملل

حقوق

تجارت

دکتر

فرامرزی

دکتر

چقازردی

آقای

محمودزاده

دکتر

صادق

آقای

شعبانی

دکتر
کیانی راد

آقای

صحراییان

11-13

11-14

11-14

11-14

8-11
(110)

11-14

11-14

       

زبان

تخصصی 1

   
       

خانم
 عبدالعلیزاده

   
       

11-13

   

چهارشنبه

         

حسابرسی

داخلی 1

 
         

دکتر

تک دهقان

 
         

8-10
(105)

 

پنجشنبه

اصول

اقتصاد 1

زبان پیش

دانشگاهی

مبانی

کامپیوتر

پول و

بانک

مدیریت

مالی 1

بانکداری

خارجی 2

حسابداری

مالیاتی

دکتر

فرامرزی

دکتر

میرزایی

دکتر

اخترکاوان

دکتر

نظریان

دکتر

حمیدی

دکتر

زمانی

دکتر

قزلباش

8-10

8-11

8-11

8-10

8-11

8-11

8-10

اندیشه
اسلامی 1

اصول
اقتصاد 1

پول و
بانک

تاریخ
 اسلام

کلیات
 حقوق

حسابداری

مالیاتی

ارزیابی

طرح ها

دکتر

آشوری

دکتر

فرامرزی

دکتر

نظریان

دکتر

حقیقت

دکتر

فیروزبخت

دکتر

قزلباش

آقای

معروف خانی

10-12

11-13

11-13

10-12

11-13

11-13

10-12

زبان پیش
دانشگاهی

اندیشه
 اسلامی 1

تاریخ
اسلام

مبانی
کامپیوتر

ریشه های
 انقلاب
اسلامی

ارزیابی
طرح ها

بانکداری

خارجی 2

دکتر

میرزایی

دکتر

آشوری

دکتر

حقیقت

دکتر

اخترکاوان

دکتر

آقاجری

آقای
معروف خانی

دکتر
 زمانی

12-15

13-15

13-15

12-15

13-15

13-15

12-15

 

رشته تحصیلی

حسابداری

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

گروه

3

4

5

6

8

8

3

4

شماره کلاس

109

108

107

106

104

101

103

102

شنبه

اصول
حسابداری 1

اصول
اقتصاد 1

اصول
حسابداری 3

جامعه
شناسی

حسابداری
میانه 2

آمار

بودجه

تربیت بدنی

دکتر
حمیدی

دکتر
فرح بخش

دکتر
زمانی

دکتر
صادقی

دکتر
حاجیان

دکتر
اصغری

دکتر
بیگدلی

دکتر
پورکیانی

8-10

8-11

9-11

8-11

8-10

14-16
(104)

8-11

9-11

اصول
اقتصاد 1

اصول
حسابداری 1

جامعه
شناسی

اصول
حسابداری 3

حسابداری
صنعتی 2

اصول
حسابداری 2

تربیت
بدنی

بودجه

دکتر
فرح بخش

آقای
بخشایی

دکتر
صادقی

دکتر
یوسفی

دکتر
حمیدی

آقای
بخشایی

دکتر
پورکیانی

دکتر
بیگدلی

11-14

11-13

11-14

11-13

11-14

8-11 (209)

11-13

11-14

یکشنبه

               

دوشنبه

اصول
حسابداری 1

اخلاق

اصول
حسابداری 3

اصول
حسابداری 3

حسابداری
میانه 2

حسابداری
میانه 1

توسعه
اقتصادی

روش
تحقیق

دکتر
حمیدی

دکتر
شرفی

دکتر
زمانی

دکتر
یوسفی

دکتر
حاجیان

دکتر
فیالی

دکتر
ولیمقدم زنجانی

دکتر
زرنگار

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-12

8-11

8-11

اخلاق

اصول
حسابداری 1

حقوق
تجارت

حقوق
تجارت

پژوهش
عملیاتی 1

 

روش
تحقیق

توسعه
اقتصادی

دکتر
شرفی

آقای
بخشایی

دکتر
فیروزبخت

دکتر
فیروبخت

دکتر
نوفرستی

 

دکتر
زرنگار

دکتر ولیمقدم
زنجانی

10-12

10-12

10-13
(کلاس 106)

10-13

10-13

 

11-14

11-14

زبان
پیش
دانشگاهی

زبان
پیش
دانشگاهی

           

خانم
زمانی

آقای
غیاثوند

           

12-14

12-14

           

سه شنبه

         

آمار

   
         

دکتر
اصغری

   
         

14-16
(104)

   
               
               
               
               
               
               

چهارشنبه

فارسی

ریاضی
پیش دانشگاهی

ریاضی
پایه

ریاضی
کاربردی

حسابرسی 1

حسابداری
پیشرفته 1

مدیریت
مالی 1

 

دکتر
محمدی

دکتر
محمودزاده

دکتر
اصغری

آقای
تقوی طلب

دکتر
رحیمیان

دکتر
پورغلامعلی

آقای
محمودزاده

 

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

 

ریاضی
پیش دانشگاهی

فارسی

 

پول و ارز
و بانکداری

زبان
تخصصی

 

حسابداری
پیشرفته 2

 

دکتر
محمودزاده

دکتر
ذاکری

 

آقای
نظریان

دکتر
رحمانی

 

دکتر
یوسفی

 

11-14

11-14

 

11-14

11-13

 

11-14

 
       

تاریخ
اسلام

     
       

دکتر
حقیقت

     
       

14-16

     

پنجشنبه

       

ریشه های
انقلاب
اسلامی

   

تربیت بدنی
1 و 2

       

دکتر مدنی

   

15:30-17:30

       

13-15
(201)

   

خانم ها

             

تربیت بدنی
1 و 2

             

18-20

             

آقایان

               
               
               
 

قابل توجه دانشجویان عزیز:

فایل های مربوط به کلاس مبانی کامپیوتر آقای دکتر زندی را از آدرس زیر دریافت کنید.

  1.  فایل آموزش واژه پرداز (بخش اول)
  2. فایل آموزش واژه پرداز (بخش دوم)
  3. فایل آموزش اکسل (بخش اول)
  4. فایل آموزشاکسل (بخش دوم)