گروه حسابداری

تعریف حسابداری و حسابرسی

حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه اش فراهم کردن اطلاعات کمی، که اساسا دارای ماهیت مالی هستند، درباره واحد اقتصادی است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری باید در تصمیم گیری های اقتصادی سودمند باشد.

حسابرسی فرآیندی منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع وری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است.

رابطه بین حسابداری و حسابرسی

خروجی فرآیند حسابداری، موضوع اصلی عملیات حسابرسی است و غالب شواهدی که در فرآیند حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد توسط سیستم حسابداری تهیه شده است. در بیشتر مواقع حسابرسی و برخی از تکنیک های آن چنان با فرآیند حسابداری آمیخته که گویی از اجزای لاینفک سیستم حسابداری است. بنابراین از بسیاری جهات حسابداری و حسابرسی تفکیک ناپذیرند و بدین دلیل حسابرس باید متخصص حسابداری نیز باشد، در صورتی که حسابدار نیازی به تخصص در زمینه حسابرسی ندارد.

پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران

پیشینه حسابداری ایران به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت. مدارک به دست آمده از ایران باستان حکایت از این دارد که در عصر هخامنشی نظام مالی منسجمی برقرار بوده و حساب درآمد و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و نگاهداری می شده است.

پیشینه حسابرسی نیز در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی ( اعم از مالی یا غیر مالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی با خود به همراه داشته است. خصوصا نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه ی آن نزدیک و همراه سابقه ی تشکیل جوامع اولیه و حکومت ها است.

پیشینه رشته حسابداری و حسابرسی و ورود آن به دانشگاه ها

رشته حسابداری اولین بار در دهه ی 1330 با تاسیس اولین آموزشگاه های عالی و دانشکده های خصوصی از جمله آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران، دانشکده علوم اداری و موسسه ی عالی حسابداری مطرح گردید. در حال حاضر این رشته در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بدون هیچ گرایشی تدریس می شود.

همواره حسابرسی به عنوان یک حرفه مستقل در قالب نهادهای حرفه ی گوناگون از جمله انجمن های حرفه ای، موسسات حسابرسی بخش خصوصی و موسسات حسابرسی بخش عمومی در ایران مورد توجه بوده است اما تا سال 91 به عنوان یک رشته تحصیلی جداگانه محسوب نشده و به عنوان یکی از مواد درسی اصلی در تمامی مقاطع رشته حسابداری محسوب می شد. لازم به ذکر است از سال 1391 رشته حسابرسی در مقطع کارشناسی ارشد در تعداد محدودی از دانشگاه ها تدریس می شود. به منظور قبولی و ادامه تحصیل در این رشته کافی است که دانشجو در آزمون حسابداری شرکت کند و در هنگام انتخاب رشته در صورت علاقه این رشته را انتخاب نماید لذا آزمون جداگانه ای برای این رشته برگزار نمیشود.

هدف رشته حسابداری و حسابرسی

از آنجاییکه محصول نهایی حرفه حسابداری مبنای تصمیمات اقتصادی اشخاص ذی نفع از جمله مدیران، سهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غیره قرار می گیرد بنابراین می توان گفت که یکی از اهداف رشته حسابداری آموزش نیروی انسانی متخصص در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهیه گزارشات مالی مطابق معیارهای از پیش تعیین شده از جمله استانداردها و اصول حسابداری می باشد. از سوی دیگر به روز رسانی استانداردها و اصول حسابداری و تجدید نظر در چارچوب نظری مطابق با عوامل محیطی از جمله موارد با اهمیت و حیاتی در رشته حسابداری محسوب می شود، بنابراین آموزش نیروی انسانی متخصص در این زمینه از دیگر اهداف این رشته می باشد.

هدف رشته حسابرسی تامین نیروی انسانی متخصص و آگاه نسبت به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آخرین تغییرات آن، قوانین مالیاتی و تجارت، کنترل های داخلی اثربخش و ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد.

 

آینده شغلی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری و حسابرسی از فرصت‌های متنوع شغلی برخوردار می باشند به طوری که به ندرت دیده می شود که فارغ التحصیلان این رشته با مشکل بیکاری مواجه باشند. برای مثال فارغ التحصیلان این دو رشته می توانند در زمینه های گوناگون از جمله حسابداری مالی، مدیریت، دولتی، مالیاتی، بیمه و غیره و هم چنین زمینه‎ های گوناگون حسابرسی از جمله حسابرسی مستقل و داخلی فعالیت نمایند.

 

توانایی های مور نیاز

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. اما با توجه به اینکه این رشته یک رشته کاملا کاربردی و هسته مرکزی تصمیم گیری و گزارشگری مالی در یک واحد تجاری می باشد لذا به منظور کسب موفقیت در رشته حسابداری آشنایی با مبانی مدیریت، مبانی اقتصاد خرد و کلان، ریاضی و آمار، مبانی کامپیوتر، قوانین و مقررات مالیاتی و تجارت، اصول بازار سرمایه پیشنهاد می گردد.

برای دریافت فایل دروس کارشناسی ارشد رشته حسابرسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دروس دوره حسابرسی

گروه

گروه حسابداری (ارشد)

رشته

حسابداری

حسابداری مدیریت

حسابرسی

ورودی

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

شنبه

   

اصول و
 مبانی
 حسابرسی
 اسلامی

   

دکتر حمیدی

   

14-16

   

203

   

تئوری های حسابداری

   

دکتر خوش طینت

   

16-19

   

203

یکشنبه

روش تحقیق پیشرفته

حسابداری مدیریت پیشرفته

بررسی موارد خاص در حسابداری

دکتر حاجیان

دکتر حجازی

دکتر لنگری

13-15

14-17

8-10

204

207

202

اقتصادسنجی

اقتصادسنجی

منطق و روش شناسی

دکتر قره داغی

دکتر قره داغی

دکتر زمانی

15-17

17-19

10-12

204

207

202

   

حسابرسی
فناوری
 اطلاعات

   

دکتر رحیمیان

   

13-15

   

202

دوشنبه

تئوری حسابداری 2

روش تحقیق

 

دکتر حجازی

دکتر یوسفی

 

14-17

13-15

 

202

209

 

بررسی موارد خاص در حسابداری

تئوری های حسابداری

 

دکتر خوش طینت

دکتر خوش طینت

 

17-19

15-17

 

202

209

 
 

حسابرسی عمومی

 
 

دکتر رحیمیان

 
 

17-19

 
 

209

 

سه شنبه

     

چهارشنبه

     

پنجشنبه

     

 

 

رشته تحصیلی

مدیریت امور بانکی (کارشناسی)

ترم تحصیلی

ترم 2

ترم 4

ترم 6

ترم 8

گروه

             

شماره کلاس

109

108

107

106

104

103

102

شنبه

           

جغرافیای
اقتصادی

           

دکترجمالی

           

(8-10
کلاس 101)

           

مدیریت
منابع انسانی

           

دکتر
زرین نگار

           

11-14 (
کلاس 101)

یکشنبه

اصول
حسابداری 2

اصول
اقتصاد 2

بانکداری
داخلی 1

آمار

نظریه پول
و بانک

پژوهش
عملیاتی 2

 

بخشایی

دکتر
فرامرزی

شعبانی

دکتر
اصغری

دکتر
ولیمقدم
زنجانی

دکتر
نوفرستی

 

8-11

9-11

8-11

8-10

8-10

8-11

 

اصول
اقتصاد 2

اصول
حسابداری 2

آمار

بانکداری
داخلی 1

زبان
تخصصی 2

نظریه
پول و بانک

 

دکتر
فرامرزی

بخشایی

دکتر
اصغری

مهندس
معلمیان

خانم
عبدالعلیزاده

دکترولبمقدم
زنجانی

 

11-13

11-14

11-13

10-13

10-12

11-13

 
 

حسابداری 1

   

پژوهش
عملیاتی 2

زبان
تخصصی 2

 
 

بخشایی

   

دکتر
نوفرستی

خانم
عبدالعلیزاده

 
 

14-17 (101)

   

12-15

13-15

 

دوشنبه

             

سه شنبه

ادبیات فارسی

ریاضی 1

حسابداری
صنعتی 2

رفتارسازمانی

حسابرسی

روش تحقیق

مدیریت
مالی 2

دکترمحمدی

دکترچقازردی

دکترزمانی

دکتربیگدلی

دکتررحیمیان

دکترزرنگار

دکترکیانی راد

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

ریاضی 1

ادبیات
فارسی

رفتار
سازمانی

حسابداری
صنعتی 2

روش تحقیق

حسابرسی

سازمان های
پولی و مالی

دکترچقازردی

دکترذاکری

دکتربیگدلی

دکترزمانی

دکترزرنگار

دکتررحیمیان

دکترکیانی راد

11-14

11-14

11-14

11-14

11-14

11-14

11-13

   

ریاضی پیش

       
   

دکترچقازردی

       
   

14-17 (108)

       

چهارشنبه

         

ریاضی 2

 
         

تقوی طلب

 
         

8-11 (
کلاس 102)

 

پنجشنبه

اصول
اقتصاد 2

زبان عمومی

آمار

نظریه های
پول

حقوق
تجارت

بانکداری
خارجی 1

حسابرسی
داخلی بانک ها

دکترفرامرزی

خانم صالحی

دکتراصغری

نظریان

صحراییان

زمانی

تک دهقان

8-10

8-11

8-10

8-10

8-11

8-10

8-10

اندیشه
اسلامی 2

اصول
اقتصاد 2

نظریه های
پول

آمار

بانکداری
خارجی 1

تفسیر
موضوعی
قرآن

توسعه
اقتصادی

دکترآشوری

دکتر
فرامرزی

نظریان

دکتراصغری

زمانی

دکترحقیقت

دکترجمشیدی

10-12

11-13

10-12

10-12

11-13

10-12

10-13

زبان
عمومی

اندیشه
اسلامی 2

ریشه های
انقلاب
اسلامی

ریشه های
انقلاب
اسلامی

تفسیر
موضوعی
قرآن

حقوق
تجارت

 

غیاثوند

دکترآشوری

دکترمدنی

دکترمدنی

دکترحقیقت

صحراییان

 

12-15

13-15

12-14

12-14
(107)

13-15

12-15

 
 
 
 
 

 

 
 

رشته تحصیلی

حسابداری (کارشناسی)

ترم تحصیلی

ترم 2

ترم4

ترم 6

ترم 8

گروه

               

شماره
کلاس

109

108

107

106

104

 

103

102

شنبه

اصول
حسابداری 2

 

حسابداری
میانه 1

مبانی
سازمان
و مدیریت

حسابرسی 2

 

مدیریت
مالی 2

حسابداری
صنعتی 3

دکتر
زمانی

 

دکتر
حاجیان

دکتر
حیدری

دکتر
رحیمیان

 

دکتر
کیانی راد

دکتر
یوسفی

9-11

 

9-11
(209)

8-11

8-11

 

8-11

8-11

اصول
اقتصاد 2

 

مبانی
سازمان
و مدیریت

حسابداری
میانه 1

پژوهش
عملیاتی 2

 

حسابداری
صنعتی 3

مدیریت
مالی 2

دکتر
فرح بخش

 

دکتر
حیدری

دکتر
حاجیان

دکتر
نوفرستی

 

دکتر
یوسفی

دکتر
کیانی راد

11-14

 

11-14

11-13
(209)

11-14

 

11-14

11-14

         

پژوهش
عملیاتی 1

 

حسابداری
پیشرفته 2

         

دکتر
اصغری

 

دکتر
حمیدی

         

11-14
(108)

 

16-19

یکشنبه

               

دوشنبه

 

اندیشه
اسلامی 1

مالیه
عمومی

حسابداری
میانه 1

حسابداری
پیشرفته 1

حسابداری
میانه 2

   
 

دکتر
شرفی

دکتر
ولیمقدم
زنجانی

دکتر
حاجیان

دکتر
یوسفی

دکتر
فیالی

   
 

8-10

8-11

9-11
(209)

8-11

8-12 (
کلاس 103)

   
 

روانشناسی

حسابداری
میانه 1

مالیه
عمومی

مدیریت
تولید

     
 

دکتر
نیکنام

دکتر
حاجیان

دکتر
ولیمقدم
زنجانی

دکتر
سلطان
محمدی

     
 

10-12

11-13 (209)

11-14

11-14

     
 

اصول
حسابداری 2

آمار

آمار

       
 

دکترزمانی

آقای
تقوی طلب

آقای
تقوی طلب

       
 

12-14

14-16

14-16

       

سه شنبه

               

چهارشنبه

ریاضی
کاربردی 1

زبان
عمومی

حسابداری
صنعتی 1

 

حسابداری
مالیاتی

 

حسابداری
و حسابرسی

 

دکتر
محمودزاده

دکتر
میرزایی

آقای
محمودزاده

 

دکتر
قزلباش

 

دکتر
پورغلامعلی

 

8-11 (108)

8-11
(109)

8-11

 

8-10

 

8-12

 

زبان
عمومی

ریاضی
کاربردی 1

آمار

حسابداری
صنعتی 1

زبان
تخصصی 2

 

مباحث
جاری
حسابداری

 

دکتر
میرزایی

دکتر
محمودزاده

آقای
تقوی طلب

آقای
محمودزاده

خانم
رحمانی

 

دکتر
حمیدی

 

11-14

11-14

11-13

11-14

10-12

 

12-14

 
   

تفسیر
موضوعی
قرآن

تفسیر
موضوعی
قرآن

ریشه های
انقلاب
اسلامی

     
   

دکتر
حقیقت

دکتر
آقاجری

دکتر
آقاجری

     
   

14-16
(105)

14-16

12-14

     

پنجشنبه

   

اصول
حسابداری 3

         
   

دکترحمیدی

         
   

8-12 (101)

         

 

قابل توجه دانشجویان عزیز:

فایل های مربوط به کلاس مبانی کامپیوتر آقای دکتر زندی را از آدرس زیر دریافت کنید.

  1.  فایل آموزش واژه پرداز (بخش اول)
  2. فایل آموزش واژه پرداز (بخش دوم)
  3. فایل آموزش اکسل (بخش اول)
  4. فایل آموزشاکسل (بخش دوم)