کنفرانس ها و همایش های اعلام شده در سایت وزارت علوم و تحقیقات

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار وعمران شهری-موسسه آموزش عالی دانش پژوهان-18آذرماه 95

1395/08/10

کارگاه های تخصصی بیوانفورماتیک-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری- 20 آذرماه 95

1395/08/10

همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید-24 آذرماه 95- دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان

1395/08/08

اولین همایش ملی مراکزداده: زیرساخت و سرویس ها-16 لغایت 18 اسفندماه 95- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1395/08/08

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات-6 آبان ماه 95- مشهد

1395/08/01

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد-20 آبان ماه 95- مشهد- دانشگاه فرهنگیان

1395/07/26

همایش ملی دانشگاه،محور توسعه-18 آذرماه 95- دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

1395/07/18

کنگره بین المللی جندی شاپور-27-28 بهمن ماه 95- دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

1395/07/18

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران-۲۷ و ۲۸ بهمن۹۵-دانشگاه فردوسی مشهد

1395/07/17

ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت-تعمیق وتکمیل الگوی پایه پیشرفت- 13 و14 اردیبهشت 96

1395/07/12

همایش محصولات تراریخته درخدمت تولید غذای سالم،حفاظت ازمحیط زیست و توسعه پایدار- 20 آبان ماه 95- دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

1395/07/04

سومین دوره مسابقه کانو بتنی- آخرمهرماه 95- مرکزتحقیقات بتن(متب)

1395/07/04

دومین همایش ملی یافته های نوین درعلوم ورزشی-25 آذرماه 95-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی

1395/06/28

همایش ملی اخلاق علم واخلاق حرفه ای درمکتب علامه طباطبایی(ره)-19 و 20 آبان ماه 95-دانشگاه صنعتی تبریز

1395/06/28

اولین همایش ملی قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری - 4لغایت 5 اسفندماه 1395

1395/06/2

سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب باعنوان اقتصاد سبز وحکمرانی پایدار-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-25 آذرماه 95

1395/06/16

سومین همایش ملی گوهرشناسی وبلورشناسی-22لغایت 23 آبانماه 95- انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ایران

1395/06/14

کنفرانس زیست فناوری دامی-19 لغایت 20 بهمن ماه 95- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

1395/06/14

کنفرانس ملی اتوماسیون برق وکنترل صنعتی وهمایش ملی روشنایی ومدیریت انرژی- 28 و29 مهرماه 95- دانشگاه صنعتی اراک

1395/06/10

اولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن درعلم وصنعت- 4 آذرماه 95- دانشگاه صنعتی اراک

1395/06/10

فراخوان جشنواره ترویج علم درپایان نامه های دانشجویی-مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور-آبان ماه 95

1395/06/01

نخستین کنگره بین المللی چالش های الکترونیکی-26 و 27 مهرماه 95- دانشگاه تربیت مدرس  

1395/05/30

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین درمهندسی عمران-5و6 آبان ماه 95- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/05/23

دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد:ازشبیه سازی تا صنعت- 28 و 29 مهرماه 95-دانشگاه فسا

1395/05/23

دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت-28 و 29 مهرماه 95-دانشگاه فسا

1395/05/20

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور-دانشگاه شیراز – مرکز پژوهشهای علوم جوی/اقیانوسی-۱۸ و ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵

1395/05/13

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) که به مناسبت بزرگداشت مقام علامه طباطبایی در 19 و 20 آبانماه 95 در تبریز - دانشگاه صنعتی سهند تبریز

1395/05/11

کنفرانس سرطان غرب آسیا-27 لغایت 29 آبان ماه 95

1395/05/11

ششمین کنفرانس بین المللیICNN2016 - درتاریخ 26-28 اکتبر  - دانشگاه خوارزمی

1395/05/05

 

کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی-29مهرماه95-مشهد- دانشگاه تربت حیدریه

1395/04/27 

کنگره بین الملی زبان وادبیات- 15 مهرماه 95- مشهد- دانشگاه تربت حیدریه

1395/04/27

هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش-دانشگاه بوعلی سینا- 17 و 18 شهریور ماه 1395

1395/04/23

اولین سمپوزیوم ملی میوه‌های ریز-دانشگاه بوعلی سینا-24 و 25 شهریور ماه 1395

1395/04/23

اولین دوره تخصصی خبرنگاری ورزشی- 24 -25تیرماه 1395-سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

1395/04/21

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین درمهندسی عمران - 5 الی 6 آبان 1395 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/04/20

سومین همایش مهندسی مالی و بیمسنجی ایران- 6 الی 8 شهریور 1395 - پژوهشگاه دانش های بنیادی

1395/04/20

همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری- آبان ماه 1395 - دانشگاه اراک

1395/04/19

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن مدیریت یکپارچه ریسک سوانح- 10 الی13مهر ماه 1395

1395/04/19

هشتمین جشنواره بین المللی فارابی- ویژه تحقیقات علوم انسانی واسلامی

1395/04/15

چهارمین کارگاه فیزیک نظری - 11-13 شهریور 95- دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

1395/04/15

دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی وپردازش داده های بزرگ-25/8/95- دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

1395/04/14

بیست وچهارمین سمینارشیمی آلی ایران- دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان- 3 تا 5 شهریور95

1395/04/14

دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی-هشتم مهرما 95- تبریز

1395/04/14 

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی وسبک زندگی- دانشگاه تربت حیدریه- 4شهریورماه 95

1395/04/13 

سومین کنگره بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر وفناوری اطلاعات- 8 شهریورماه 95- دانشگاه شهیدبهشتی

1395/04/02 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دانشگاه صنعتی شریف

1395/03/31

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر،برق ومخابرات-دانشگاه تربت حیدریه- 1مهرماه 95-مشهد

1395/03/31

سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران- 9-10 شهریورماه 95- دانشگاه صنعتی شاهرود

1395/03/29 

اولین کنفرانس ملی ربات های پروازی-24 تیرماه95

1395/03/29 

اولین همایش روان شناسی وعلوم تربیتی(برنامه ریزی وتحول نظام آموزشی)-دانشگاه پیام نور

1395/03/23 

هشتمین جشنواره بین المللی فارابی(ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی)

1395/03/22

فراخوان (فصلنامه مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی) بحران آب،آموزش عالی- پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

1395/03/22

فراخوان 1395-برنامه پژوهشی جندی شاپور

1395/03/22

چهارمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک  ICRoM-تاریخ 5 تا 7 آبان ماه 95

1395/03/22

برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک بین المللی (ICRP)

1395/03/19

برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه آموزش -آیسد

1395/03/19

برنامه همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی )ایکارد

1395/03/19

برگزاری همایشها و کارگاه های بین المللی-مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی

1395/03/19

پنچمین دوره همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک ومکانیک خاک- 25 تا 27 آبان ماه 95

1395/03/18