کلاس شبکه های چندرسانه ای 28 شهریور تشکیل نمی شود

به اطلاع دانشجویان گروه کامپیوتر گرایش فن آوری می رساند که کلاس شبکه های چندرسانه ای آقای دکتر منظوری شنبه 28 شهریور  تشکیل نمی شود و روز یک شنبه 29 شهریور جلسه جبرانی آن در کلاس 107 برگزار می شود.