کتاب های انتشار یافته

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

روی جلد

1 حسابداری بین المللی

نویسندگان:
فردریک دی اس چوی، گری کی میک

مترجمین:

جوادمستوفی نور

محسن خوش طینت

2

سرمایه گذاری ارزشی

دکترغلامرضا اسلامی بیدگلی

3

بانکداری بین المللی:
مبانی، فرصت ها، فنون

داود رضایی برزگر

4

مفاهیم مقدماتی علم حقوق

تالیف دکترغلام حسین وحیدی

5

اقتصاد کلان مالی معاصر

تالیف تاد آ.ناپ 
 ترجمه منوچهر فکری ارشاد

6

انقلاب صنعتی چهارم

تالیف کلاوس شوآب
  ترجمه طوفان عزیزی

7

مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت در شرکت های اکتشاف و تولید (E&P)

ترجمه  امیر فرجی و
محبوبه سلیمانی

8

برنامه ریزی استراتژیک
مبتنی بر سناریو

تالیف برخارد شونکر 
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر

9 مدیریت منابع انسانی 
(از تئوری تا عمل)
تالیف آقایان عباسعلی حاجی کریمی و ابوالحسن حسینی
10 شناخت مایکل پورتر
  
 تالیف جوان ماگرتا با همکاری مایکل پورتر
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر