کتاب های انتشار یافته

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

روی جلد

1

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

دکتر محمدصادق لبانی مطلق
2 حسابداری بین المللی

نویسندگان:
فردریک دی اس چوی، گری کی میک

مترجمین:

جوادمستوفی نور

محسن خوش طینت

3

سرمایه گذاری ارزشی

دکترغلامرضا اسلامی بیدگلی

4

بانکداری بین المللی:
مبانی، فرصت ها، فنون

داود رضایی برزگر

5

مفاهیم مقدماتی علم حقوق

تالیف دکترغلام حسین وحیدی

6

اقتصاد کلان مالی معاصر

تالیف تاد آ.ناپ 
 ترجمه منوچهر فکری ارشاد

7

انقلاب صنعتی چهارم

تالیف کلاوس شوآب
  ترجمه طوفان عزیزی

8

مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت در شرکت های اکتشاف و تولید (E&P)

ترجمه  امیر فرجی و
محبوبه سلیمانی

9

برنامه ریزی استراتژیک
مبتنی بر سناریو

تالیف برخارد شونکر 
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر

10 مدیریت منابع انسانی 
(از تئوری تا عمل)
تالیف آقایان عباسعلی حاجی کریمی و ابوالحسن حسینی
11 شناخت مایکل پورتر
  
 تالیف جوان ماگرتا با همکاری مایکل پورتر
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر