چاب کتاب مدیریت پروژه¬های بالادستی صنعت نفت در شرکت¬های اکتشاف و تولید (E&P)

 کتاب مدیریت پروژه­های بالادستی صنعت نفت در شرکت­های اکتشاف و تولید (E&P) با هدف تبیین مفاهیم کلیدی حوزه بالادست صنعت نفت در کشور توسط دانشگاه خاتم ترجمه و منتشر گردیده است. علاقمندان جهت تهیه کتاب می­توانند با انتشارات دانشگاه (89174074) تماس حاصل فرمایند.