پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی خود را با عنوان "راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم"

 

شورای انجمن‌های علمی ایران، پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی خود را با عنوان "راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم" در تاریخ چهارشنبه یکم آذر‌ماه 1396 در محل دانشگاه تربیت مدرس، با حضور رؤسای محترم دانشگاه‌های برتر کشور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رؤسا و اعضای محترم هیأت مدیره انجمن‌های علمی، صاحب نظران و اساتید محترم دانشگاهی برگزار می‌نماید.