هیات امنا و موسس

اعضای محترم هیأت موسس دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی)

 •  حجت الاسلام والمسلمین مصطفی مرسلی
 •   جناب آقای دکتر ایرج فاضل
 •   جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی
 •  جناب آقای دکتر رضا ملک زاده
 •   جناب آقای دکتر عباس انواری
 •  جناب آقای دکتر مجید قاسمی

اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی):

 • حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (احمدآبادی)- رئیس هیات امناء
 • جناب آقای دکتر عباس انواری
 • جناب آقای دکتر سعید سهراب پور
 • جناب آقای دکتر سید محمدشهرتاش ( نماینده ی محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
 • جناب آقای دکتر علی اکبرصالحی
 • جناب آقای دکتر علی طیب نیا
 • جناب آقای دکتر مجید قاسمی
 • جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مرسلی
 • جناب آقای دکتر عباس مصلی نژاد.