نشریه تحقیقات مدیریت نوین خاتم

نشریه تحقیقات مدیریت نوین خاتم

درباره نشریه:

نشریه تحقیقات مدیریت نوین خاتم با رویکرد علمی- پژوهشی به منظور افزایش آگاهی نسبت به مسائل روز حوزه مدیریت و نشر یافته‌های پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران و دانش آموختگان کشور، بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات سازمان‌های کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی، در حوزه‌های متعددی شکل گرفته است که در قالب مقاله‌های ارسال شده، در مدت زمان مشخص مورد داوری تخصصی قرار گرفته و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه خاتم و نیروی انسانی شامل مدیرمسؤول، سردبیر، مدیرداخلی و کارشناساسان اجرایی است.

از‌ اساتید دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

اهداف و چشم انداز:

هدف اصلی نشریه، انتشار نتایج یافته‌ها و پژوهش‌های علمی نوین و به روز دانش آموختگان و پژوهشگران در حوزه تحقیقات مدیریت می‌باشد. این پژوهش‌ها شامل محورهای زیر است:

 • مدیریت صنعتی در حوزه‌های مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیرت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت و بهره‌وری، مدیریت پروژه
 • مدیریت بازرگانی در حوزه‌های بازاریابی، بازرگانی بین الملل، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی
 • مدیریت اجرایی در حوزه‌های استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، عملیات و زنجیره تامین، کارآفرینی و کسب و کار بین المللی

اعضای هیات تحریریه

 • دکتر عباسعلی حاجی کریمی
 • دکتر مقصود امیری
 • دکتر طهمورث حسنقلی پور
 • دکتر محمدرضا حمیدی زاده
 • دکتر غلامعلی طبرسا
 • دکتر مصطفی زندیه
 • دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا
 • دکتر مریم دانشور