مدارک مورد نیاز داوطلبان رشته کوانتوم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جهت مصاحبه

مدارک مورد نیاز داوطلبان رشته کوانتوم  در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جهت مصاحبه :

 
معرفی شدگان سازمان سنجش جهت انجام گزینش، می بایستی مدارک خود را شامل رزومه تحصیلی و کاری، انگیزه نامه ( حداقل یک صفحه مبنی بر انگیزه حضور در رشته مربوطه)، ریز نمرات کارشناسی و کارنامه کنکور را از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۲۹ شهریور به ایمیل زیر ارسال نمایند.
پس از بررسی مدارک در صورت نیاز داوطلبین جهت ارائه توضیحات تکمیلی به یک جلسه مصاحبه مجازی دعوت خواهند شد.
convergingtech.department@gmail.com
 
 
لازم به ذكر است دانشجويان بايد ابتدا به سايت سازمان سنجش مراجعه كنند و در صورتي كه اسم ايشان براي مصاحبه مجاز بود رزومه خود را ارسال كنند.