لابراتوار ریسک خاتم

لابراتوار ریسک خاتم

لابراتوار ریسک خاتم دانشگاه خاتم (Khatam University Risk Lab) با هدف انجام تحقیقات میان رشته ای در زمینه کاربرد روش های عددی و شبیه سازی کامپیوتری در محاسبات مالی  تاسیس گردیده است.در حال حاضر امکانات آزمایشگاه شامل  10 دستگاه کامپیوتر می باشد و که 4 عدد از آنها کامپیوترهای قدرتمند برای محاسبات و شبیه سازی می باشند.