شیوه نامه پژوهش

دانشجویان گرامی جهت آگاهی از نحوه تدوین پایان نامه می توانند شیوه نامه مصوب دانشگاه خاتم را از لینکهای زیر دریافت نمایند.

شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه (word و PDF)