شیوه نامه پژوهش

 

 

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

 

تهیه شده توسط: واحد پژوهش و کتابخانه

 

 

 

مرداد ماه 1397

 

مشخصات ظاهری

ابعاد و رنگ جلد

 1. اندازه کلیه صفحات، A4، با حاشیه از بالا و راست 3.5 سانتی‌متر، از پایین 3 سانتی‌متر و از چپ 2.5 سانتی‌متر باشد.
 2. هیچ یک از صفحات نباید دارای خط دور (border) باشند.
 3. رنگ جلد براساس رشته تحصیلی عبارت است از:
 • فنی و مهندسی: گالینگور سرمه‌ای
 • علوم انسانی: گالینگور زرشکی
 • مدیریت و علوم مالی: گالینگور سبز

فونت و شماره‌گذاری

 1. کلیه فونت‌های فارسی متن: B Nazanin 13
 2. کلیه فونت‌های انگلیسی متن:  Time New Roman 12
 3. صفحات «بسم الله الرحمن الرحیم»، «عنوان» و «گواهی دفاع» نیاز به شماره‌گذاری ندارند.
 4. شماره‌گذاری از صفحه اظهارنامه تا پایان فهرست مطالب، با حروف ابجد (أ، ب، ج، د، ه، و، ز) و به ترتیب زیر باشد:
 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • صفحه اول پایان‌نامه    
 • گواهی دفاع
 • فرم ارزیابی مقاله
 • اظهارنامه دانشجو
 • تقدیم به ...
 • سپاس
 • چکیده
 1. پانویس هر صفحه باید از شماره 1 شروع شود و فونت آن بصورت زیر باشد:
 • متن فارسی: 10 B Nazanin
 • متن لاتین: 9  Times New Roman
 1. عنوان «جدول» در بالای جدول، عنوان «شکل» و «نمودار» در زیر آن با فونت B Nazanin 11 درج شود.
 2. شماره‌گذاری هر جدول، شکل و نمودار به ازای هر فصل از پایان‌نامه و از شماره 1 شروع شود. بعنوان مثال، جدول فصل 2 بصورت 2-1 و فصل 3 بصورت 3-1 شماره‌گذاری گردد.
 3. لازم است ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبا، همراه با Bullet  و بدون شماره‌گذاری با فونت 12 B Nazanin و در ادامه، منابع لاتین بدون فاصله با منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، همراه با Bullet و بدون شماره‌گذاری با فونت 11  Times New Roman آورده شود.

                                                                                                                     

 

مشخصات جلد و صفحه اول

ترتیب فیلدها

 • نام دانشگاه
 • نام دانشکده
 • نام گروه
 • عنوان پایان نامه
 • درجه تحصیلی
 • رشته و گرایش تحصیلی
 • استاد راهنما / استاد راهنمای اول
 • استاد راهنمای دوم
 • نام دانشجو
 • ماه و سال

 

 

فونت - صفحه عنوان فارسی

 • لوگو دانشگاه: بدون سال تأسیس و بصورت گرد باشد
 • نام دانشگاه: B Nazanin 13بصورت Bold
 • نام دانشکده: B Nazanin 12بصورت Bold
 • نام گروه: B Nazanin 11 بصورت Bold
 • عنوان پایان‌نامه: B Titr 18
 • درجه تحصیلی: B Nazanin 14
 • نام برچسب «استاد راهنما»، «استاد راهنمای اول و دوم» و «دانشجو»: B Nazanin 14 بصورت Bold
 • استاد راهنما: B Nazanin 14
 • استاد راهنمای اول و دوم: B Nazanin 14
 • دانشجو: B Nazanin 14
 • «ماه» و «سال»: B Nazanin 14
 • به جز دانشجویان رشته زبان انگلیسی تمامی رشته ها باید فقط عنوان فارسی را روی جلد زرکوب نمایند (دانشجویان رشته زبان انگلیسی علاوه بر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی را هم روی جلد پایان نامه زرکوب نمایند).

فونت - صفحه عنوان انگلیسی

 • لوگو دانشگاه: بدون سال تأسیس و بصورت گرد باشد
 • نام دانشگاه: Times New Roman 12 بصورت Bold
 • نام دانشکده: Times New Roman 11 بصورت Bold
 • نام گروه: Times New Roman 10 بصورت Bold
 • عنوان پایان‌نامه: Time New Roman 17
 • درجه تحصیلی: Times New Roman 14
  • علوم انسانی : Master of Art (M.A)
  • غیر علوم انسانی: Master of Science (M.Sc)
 • نام برچسب «استاد راهنما»، «استاد راهنمای اول و دوم» و «دانشجو»: Times New Roman 13 بصورت Bold
 • استاد راهنما: Times New Roman 13
 •  استاد راهنمای اول و دوم: Times New Roman 13
 • دانشجو: Times New Roman 13
 • «ماه» و «سال»: Times New Roman 13


 

موارد کلی

 

 1. عنوان «نام دانشکده»، «گروه»، «رشته» و «گرایش» تحصیلی بصورت دقیق و بطور کامل درج گردد.
 2. نام «استاد راهنما»، «استاد راهنمای اول و دوم» و «دانشجو» بطور کامل درج شود.
 3. تاریخ دفاع بصورت «نام ماه» + ماه + سال بصورت 4 رقمی وارد شود. بطور مثال "بهمن ماه 1396"
 4. امضاء و تاریخ در صفحه اظهارنامه دانشجو مطابق با تاریخ مندرج بر روی جلد پایان‌نامه باشد.
 5. در چکیده انگلیسی، لازم است بخش Supervisor (استاد راهنما) توسط استاد راهنما امضاء گردد. امضاء استاد راهنما باید اصل بوده و بصورت فایل کپی شده نباشد.

 

شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه (word و PDF)

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه