شهریه دوره های آموزشی

اطلاعات مورد نیاز پرداخت شهریه

  1. دانشجویان ورودی قبل از 95

دانشجویان گرامی شما هنگام ثبت نام و انتخاب واحد از  طریق پرتال آموزشی موظف به پرداخت حداقل شهریه که توسط هیئت رئیسه موسسه تعیین گردیده است می باشید ، در غیر اینصورت امکان ورود شما به مرحله ثبت نام مقدور نخواهد بود .

  1. دانشجویان پذیرفته شده سال تحصیلی 96-1395
  • کلیه مبالغ فوق به  ریال می باشد.