سخنرانی دکتر علیرضا خلیلی (مدیر ارشد شرکت کوالکام) دوشنبه ساعت 9.30 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.

سخنران: دکتر علیرضا خلیلی (مدیر ارشد شرکت کوالکام) امروز دوشنبه 4 اردیبهشت با موضوع تولید فرکانس با کارایی بالا روی تراشه برای کاربردهای بیسیم  ساعت 9.30 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.